Profile

AXA is a global investment banking, investment management, and life & health insurance company. As an international financial player, AXA takes corporate social commitment as an inherent company responsibility. Protecting people over the long term, building employee well-being, and winning the trust of customers are key for both the company’s contribution to a more sustainable society as well as for the survival of their brand. Moreover, corporate responsibility allows the company to limit certain business and operational risks, while maximising market opportunities in emerging or future commercial segments to generate new revenue streams. In trying to achieve this goal, the company aims to design reliable solutions to meet the needs of customers, manage risk in a professional way, treat partners fairly, maintain a working environment based on strong values, offer socially responsible forms of investment, integrate stakeholders for better understanding of their expectations, promote responsible procurement, explore the role of finance in international development, and play a role in protecting the environment and supporting the communities in which they operate. AXA evaluates every local entity on a yearly basis with key performance indicators in categories of shareholders, employees, customers, environment, suppliers, and community, and is seeing a continuous gradual increase in the performance of these factors over the years, though AXA Belgium still shows ample opportunities for improvement compared to the group’s standard evolution.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

12. Responsible consumption and production

De voorbije jaren nam het papierverbruik bij AXA af met 35%. Sindsdien is 99,8% van het papier gebruikt door AXA Belgium van gerecycleerde of duurzame bronnen. Bij de keuze en het beheer van leveranciers nemen we sociale, ethische en ecologische criteria in overweging

1. End poverty

Bestrijding van exclusie in alle vormen.

13. Climate action

Het milieu is één van de zes stakeholders waar AXA verantwoordelijkheid voor opneemt. Dit uit zich in verschillende activiteiten gaande van inspanningen om energie-, water- en papierverbruik te minderen, over een vernieuwd afvalbeleid tot een duurzame aanpak in de vastgoedstrategie.

16. Peace, justice & strong institutions

AXA engageert zich ten opzichte van de aandeelhouders om op een transparante en ethische manier zaken te doen. Deze werkwijze staat voorgeschreven in de AXA-standaarden en de Ethische Code. AXA gaat nog een stapje verder door te investeren in een Impactfonds. Dit betekent dat deze investeringen niet enkel verantwoordelijk zijn, maar ook rechtstreeks een positieve impact hebben op de maatschappij.

17. Partnerships for the goals

Constructieve relaties met consumentenverenig ingen, ngo's, media, Assuralia & Febelfin en overheden.

project.related