Profile

Blenders profileert zich als onafhankelijke impact-onderneming die positieve maatschappelijke impact nastreeft langs drie assen: impact lab, impact accelerator en impact community. We verbinden dromen en ideeën van ondernemers, organisaties of andere creatieve geesten met de juiste kennis, middelen en ervaring. Zodat we samen innovatieve producten en diensten kunnen ontwikkelen. Dat alles met als doel om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. "Innovation by all, for all" dus! De organisatie kijkt terug op een track record van bijna 30 jaar succesvolle werking en lag aan de basis van diverse sociale ondernemingen.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

1. End poverty

Via haar innovatieprojecten en activiteiten wil BLENDERS een positieve impact realiseren voor deze SDG.

3. Good health

Via haar innovatieprojecten en activiteiten wil BLENDERS een positieve impact realiseren voor deze SDG.

4. Quality education

Via haar innovatieprojecten en activiteiten wil BLENDERS een positieve impact realiseren voor deze SDG.

8. Decent work and economic growth

Via haar innovatieprojecten en activiteiten wil BLENDERS een positieve impact realiseren voor deze SDG.

11. Sustainable cities and communities

Via haar innovatieprojecten en activiteiten wil BLENDERS een positieve impact realiseren voor deze SDG.

15. Life on land

Via haar innovatieprojecten en activiteiten wil BLENDERS een positieve impact realiseren voor deze SDG.