Profile

ESHER is gespecialiseerd in water- en bodemonderzoek, milieu­administratie en managementzorgsystemen. In Vlaanderen, Brussel en Wallonië staat een team van ervaren milieuspecialisten u graag bij met het zoeken naar een oplossing voor uw milieuvraagstukken.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

6. Clean water and sanitation

Een goed waterbeheer is complex. Technische, juridische en financiële randvoorwaarden moeten op elkaar worden afgestemd. De verschillende deelstromen (huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater) moeten specifiek worden aangepakt. Bij reorganisatie, bouwen of verbouwen is het aangewezen het waterbeheer zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase uit te werken. Zo voorkomt men dat later problemen ontstaan met bijvoorbeeld de goede werking of conformiteit. Vergeet ook niet dat het zogenaamde nullozerstatuut ook economische zeer interessant kan zijn.

12. Responsible consumption and production

ESHER loodst u doorheen de volledige procedure.  We stellen een degelijk dossier samen om uw omgevingsvergunningsaanvraag ( vroeger milieu­vergunningsaanvraag of melding) te kunnen indienen.  We verzorgen de contacten met de vergunning­verlenende overheid en andere belang­hebbenden en houden voor u alle verval­termijnen nauwlettend in de gaten.  Voor complexe dossiers organiseren we overleg met de bevoegde overheids­diensten en uiteraard verdedigen wij uw aanvraag bij de milieu­vergunnings­commissie.

15. Life on land

Leven op het land vergt een goed en duurzaam bodembeheer. De beschikbare ruimte is beperkt en "schone" grond wordt zeldzaam. Het is van het grootste belang dat verontreinigde gronden duurzaam, met respect voor mens, natuur en economie worden aangepakt. Hergebruik van deze gronden moet aangemoedigd worden. ESHER wenst hierin een bijdrage te leveren door eigenaars, projectontwikkelaars en andere betrokkenen doorheen dit complexe traject te loodsen.

17. Partnerships for the goals

Samenwerken is de sleutel tot succes. Niet alleen binnen het bedrijf moet worden samengewerkt in sterke teams, maar bedrijven onderling moet samenwerken en er samen voor gaan om duurzaam te ondernemen. Wij zijn steeds op zoek naar bedrijven die met ons willen samenwerken.