Profile

Kasteelhoeve Wange is een seminarielocatie en gastenverblijf met 4 seminariezalen en 16 kamers. De kasteelhoeve is een privé initiatief, met weinig tot geen overheidssteun, waarbij gewaagde en fundamentele keuzes rond duurzaamheid zijn gemaakt. Het slaagt er in, op succesvolle wijze, een professioneel, kwalitatief en bijzonder aanbod te doen op de markt van seminarielocaties voor bedrijven en organisaties (week) en vakantielogies voor vrienden en familie (weekend en vakantie). Zo brengt het duurzaamheid in de brede zin van het woord op een indirecte, doch indringende manier, dichter bij brede lagen van de bevolking. In december 2016 behaalde Kasteelhoeve Wange voor de zesde maal de Groene Sleutel, het grootste en meest gerenommeerde internationaal kwaliteitslabel voor duurzame verbouwing en beheer in de toeristische sector, uitgereikt door Toerisme Vlaanderen. Er zijn slechts 3 sites in Vlaanderen die over seminarieruimtes en logies beschikken, die dit label voor beiden op dit moment dragen. Kasteelhoeve Wange werd reeds 2 maal Laureaat voor de Award van Toerisme Vlaanderen ‘Best Maatschappelijk Verantwoorde onderneming’. In 2016 won Kasteelhoeve Wange de ‘Internationale Green Key Award’, de eerste internationale wedstrijd rond duurzaamheid in de toeristische sector. 3400 duurzame sites wereldwijd (allen Green Key houders) konden meedoen. Kasteelhoeve Wange won deze prijs omwille van de meest coherente en geïntegreerde oplossingen op het vlak van waterbesparing en het verminderen van de ecologische voetafdruk. We werden in de Vlaams pers vermeld als ‘meest duurzame toeristische site ter wereld’. Meer informatie zie http://www.kasteelhoevewange.be/pages/duurzaam_award.html Kasteelhoeve Wange werd eind 2016 is door Trends genomineerd als meest ‘innovatieve en duurzame onderneming’ in Vlaams Brabant.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

13. Climate action

Een verblijf op de Kasteelhoeve betekent een minimale impact op het milieu. 1/ 69% van onze elektriciteitsbehoefte wordt gedekt door groene energie die we zelf produceren. We beschikken over 98 fotovoltaïsche zonnepanelen, geïnstalleerd op één van de daken. De resterend 31% is eveneens groene elektriciteit van buiten aangeleverd. 90% van de lampen zijn LED of spaarlampen. De resterend 31% is eveneens groene elektriciteit van buiten aangeleverd. 90% van de lampen zijn LED of spaarlampen. 2/ De verwarming is CO2 neutraal: Een installatie op houtsnippers verwarmt de hele site en voorziet ze van warm water. De houtsnippers worden geleverd door een lokale producent, gelokaliseerd op 5 km van Kasteelhoeve Wange. Op die manier is er nauwelijks pollutie door transport. 50% van het hout is afkomstig van bossen die opnieuw worden heraan gepland, 30% van onderhoud van houtkanten en bomen langs autostrades en grote autowegen. De CO2 die vrijkomt van de verbranding van dit hout wordt dus opnieuw gecapteerd. De CO2 uitstoot van de overige 20% wordt gecompenseerd door 2,5 hectare struiken en bomen die we hebben aangeplant op het domein. Resultaat van voorgaande is mede dat Kasteelhoeve Wange zo goed als CO2 neutraal is op vlak van verwarming. Onze ambitie is om over 5 jaar houtsnippers te produceren via de aanplant en verwerking van een rooibos vlakbij. Op die manier zullen we meer dan 100% CO2 neutraal zijn. 3/ Al het afvalwater wordt gezuiverd met een gesloten biologisch zuiveringsstation. Het afvalwater wordt op een volledig natuurlijke manier gezuiverd, zonder toevoeging van chemische reinigingsmiddelen. De zuiveringsresultaten zijn performanter dan de wettelijke normen (Benorm) en het gezuiverde water loopt dan ook gewoon in de Kleine Gete. Daarenboven poetsen en wassen we enkel met ecologische kuis- en wasproducten. Waterverbruik is minimaal (toiletten worden doorgespoeld met regenwater/zwemvijver met regenwater/waterbesparende doucheknoppen en kranen). 4/ Voedseltransportkost is veel lager dan in een gemiddelde horeca zaak. Voedsel wordt plaatselijk of vlakbij geproduceerd en gemaakt. Producten zijn voor 75% bio/fairtrade of plaatselijke producten. 5/ We hebben reeds 5x De Groene Sleutel behaald, een gerenommeerd internationaal kwaliteitslabel voor duurzame verbouwing en beheer in de toeristische sector. De voorwaarden voor het behalen van dit label omvatten een hele reeks criteria op vlak water, energie en afval, met oog voor de sociale omstandigheden van personeel en gasten én dit zonder toe te geven op vlak van comfort. Naast een aantal verplichte criteria moet een accommodatie ook aan een minimum aantal van optionele criteria voldoen. We zijn er in geslaagd om aan 3x meer van zulke optionele criteria te voldoen dan nodig.

17. Partnerships for the goals

De duurzame missie van Kasteelhoeve Wange wordt samen met anderen gerealiseerd. De Kasteelhoeve gaat voor verbinding. Samenwerking met plaatselijke boeren: • De koeien van Hoeve In de Zon grazen op onze weiden, wij serveren het rundsvlees aan onze gasten. • De appelbomen worden onderhouden en gesnoeid door Den Boogerd, zij leveren ons het heerlijke sap. • De bijen in de kasten onder de berken worden verzorgd door Michel Asperges en zijn collega, imkers van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond. Wij serveren de heerlijke linde- en lentehoning bij de thee, het ontbijt… Samenwerking met natuurorganisaties en plaatselijke verenigingen • De hoeve wordt regelmatig opengesteld voor de buurt, de omgeving en regionale organisaties bv. ’Bijen- en bloesemdag’ door Regionaal Landschap Zuid-Hageland, tweejaarlijks buurtfeest van het dorp, Open monumentendag, Ontmoet je buren: Hageland-Haspengouw-Hesbaye-Brabançonne'. We werken dan samen met plaatselijke verenigingen en natuurorganisaties. • Verkenning van de mogelijkheden om een watermolen te installeren op het domein (Kleine Gete) i.f.v. duurzame elektriciteitsproductie, eventueel voor een gedeelte van het dorp. • Werkstage in het kader van arbeidstraining van een psychiatrische patiënt. De structuur van de vennootschap: coöperatief CVBA • Mensen kunnen makkelijk aandelen kopen en betrokken zijn op de werking van de onderneming. Dit maakt dat een diversiteit aan mensen mee dit project dragen. • Verschillende mensen die actief werken in het project zijn ook aandeelhouder in het project. Samenwerking met personeel: Er is een sterke inspraak van het personeel: regelmatig overleg en bespreking. Samen vergaderen en project mee uitbouwen. Verder heeft het keukenpersoneel direct contact met de gasten. Ze koken voor ‘hun gasten (zie verder). Verder maken we onze gasten ook bewust van de natuur op ons domein en inspireren we hen door onze acties op vlak van duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Zo is er een geleide wandeling voor de gasten mogelijk met een ervaren gids van Natuurpunt, voorzien we rondleidingen rond duurzaamheid, zijn er permanente infoborden op het domein en lichten we onze gasten in tijdens ons welkomstwoord en via een infomap in de gemeenschappelijke ruimte.

12. Responsible consumption and production

We werken zo veel mogelijk vanuit de principes van de circulaire economie of met bedrijven die van daaruit vertrekken. We proberen zo veel mogelijk zelf te produceren, te verwerken en afval te recycleren. Op de Kasteelhoeve zijn er bijen, runderen, appelbomen, een grote groentetuin. Honing, rundsvlees zijn allemaal van onze ‘terroir’. Als we het zelf niet produceren werken we uitsluitend samen met plaatselijke leveranciers en streekproducten, liefst bio. Alle leveranciers van dierlijke producten zijn gescreend op diervriendelijkheid. Een aantal leveranciers werken met sociale tewerkstelling. Bv. Samenland, Martenshoeve, Bolderhof, De Winning, De Boogerd. Allen werken ook zo veel mogelijk vanuit circulaire economie. Alles wat we serveren is zo veel mogelijk zelf bereid. Als seminariecentrum bieden we een uniek pakket aan de bedrijven: een full option veggie verblijf. 30 % van de klanten kiest hier reeds voor.