Profile

Licht voor de Wereld strijdt tegen vermijdbare blindheid en voor de integratie van mensen met een visuele beperking in Congo, Tanzania en Rwanda. Als Belgische erkende ngo zorgen we voor toegankelijke oogzorg en inclusief onderwijs.  

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

3. Good health

OOGZORG VOOR IEDEREEN Oogzorg is meer dan operaties uitvoeren. Wij geloven in een holistische en duurzame aanpak. We maken oogzorg ter plaatse toegankelijk voor iedereen. Gemeenschapswerkers sporen kinderen en volwassenen met een visuele beperking zo vroeg mogelijk op. Ze sensibiliseren de gemeenschap over blindheid en oogzorg. Wij zorgen voor kwaliteitsvolle medische apparatuur. Het lokaal medisch en administratief personeel krijgt intensieve opleidingen. Zij zorgen voor behandelingen door operaties of geneesmiddelen en visuele therapie. Aan elk oogziekenhuis dat wij steunen is een optiekzaak verbonden die ter plaatse gemaakte brillen aan betaalbare prijzen verkoopt.

4. Quality education

ELK KIND HEEFT RECHT OP ONDERWIJS In ontwikkelingslanden heeft slechts tien procent van de kinderen met een visuele beperking toegang tot onderwijs. Licht voor de Wereld ondersteunt educatieprogramma’s voor blinde en slechtziende kinderen. De focus van onze educatieprogramma’s ligt op inclusief onderwijs. Visuele therapeuten optimaliseren het restzicht van slechtziende kinderen. Die kinderen krijgen ook de nodige infrastructuur en aangepaste hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een loep. Blinde kinderen krijgen een aantal jaren een speciale opleiding, onder andere in braille. Hierna proberen we zoveel mogelijk van deze kinderen in hun wijk naar school te laten gaan. Ze volgen er samen les met ziende leeftijdsgenoten van hun gemeenschap. Gespecialiseerde leerkrachten geven de nodige begeleiding aan de leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Dit alles bevordert hun integratie en doorbreekt het stigma van hun beperking.

17. Partnerships for the goals

Lokale partners staan centraal in de werking van Licht voor de Wereld. In Congo, Rwanda en Tanzania steunen we hen financieel, technisch en organisatorisch. Alleen zo kunnen zij de beste dienstverlening garanderen aan blinde en slechtziende personen.

Licht voor de wereld - Jaarverslag 2017
| 2.72 MB
Download