Profile

Oikocredit is een internationale oecumenische organisatie waar je je geld ethisch kan beleggen in economisch, sociaal en ecologisch rendabele projecten van kansarme groepen in het Zuiden. Tegen 2020 wil Oikocredit 200 miljoen euro investeren in hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

7. Affordable and clean energy

Oikocredit wil tegen eind 2020 15 à 20% van haar totale investeringsportefeuille investeren in projecten van hernieuwbare energie voor kansarmen in ontwikkelingslanden.

13. Climate action

Door grootschalig te investeren in projecten van 100% hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, engageert Oikocredit zich ten volle in de strijd tegen de klimaatverandering.

17. Partnerships for the goals

Oikocredit bouwt aan een sterk netwerk van organisaties, bedrijven en particulieren om via gezamenlijke inzet van financiële middelen en know-how bovenstaande doelstellingen te realiseren.

8. Decent work and economic growth

Met haar kernactiviteiten – microfinanciering, sociale investeringen en financiële inclusie voor kansengroepen in ontwikkelingslanden – draagt Oikocredit haar steentje bij tot werkgelegenheid en socio-economische ontwikkeling wereldwijd.

1. End poverty

Oikocredit draag bij tot de wereldwijde strijd tegen armoede door onder meer haar acties op het vlak van financiële inclusie, sociale financiële dienstverlening en toegang tot elektriciteit voor kansengroepen in ontwikkelingslanden.

5. Gender equality

De primaire doelgroep van Oikocredit zijn kansarme vrouwen en meisjes uit rurale gebieden. Via sociale investeringsprogramma’s bouwen we mee aan een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen.