Profile

Passwerk cvba met sociaal oogmerk verleent diensten in software testing, quality assurance en software ontwikkeling. Voor haar kernactiviteiten doet Passwerk uitsluitend beroep op medewerkers met een autismespectrumprofiel die beschikken over een normale tot hoge begaafdheid. Dankzij een grondige screening van kandidaten, een professionele opleiding en gepersonaliseerde jobcoaching leveren wij een dienstverlening af die zeer gewaardeerd en als 'uitzonderlijk' wordt ervaren door onze klanten.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

1. End poverty

Wij willen mensen met een autismespectrumprofiel via arbeid uit de armoede houden. Door hen werk te verschaffen en hierdoor ook een inkomen geven we hen een volwaardige plaats in het economisch leven zodat zij niet enkel kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud, maar eveneens kunnen bijdragen aan ons systeem (o.a. sociaal zekerheidssysteem) in plaats van er beroep op te moeten doen.

8. Decent work and economic growth

Passwerk voorziet in de nodige coaching zodat mensen met een autismespectrumprofiel uitzonderlijke prestaties kunnen neerzetten en kunnen uitblinken in de domeinen waarin ze goed zijn. Dit competentiemanagement, gecombineerd met maatwerk zorgt ervoor dat deze groep volwaardig kan deelnemen aan het economisch leven in plaats van aan de kantlijn te moeten toezien. We hopen ons bedrijf verder uit te bouwen en verder te diversifiëren zodat er op termijn meerdere pijlers zijn met verschillende diensten geleverd door medewerkers met autisme.