Profile

Sinds 2005 geeft Pigment inspiratie aan bedrijven uit technologie- en dienstensector om zich te ontwikkelen op een manier die bij de persoonlijkheid (kleur) van een organisatie past. Focus op marketing en intra/entrepreneurship met mensgerichte aanpak.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

3. Good health

Pigment laat bedrijven duurzaam groeien dankzij een mensgerichte aanpak: aandacht voor mentale en fysieke gezondheid van alle betrokkenen bij onze projecten. Samenwerking met ervaren coaches.

8. Decent work and economic growth

Pigment pleit voor duurzame economische groei. Een op welzijn gerichte werkplaats staat hier centraal.

10. Reduced inequalities

Diversiteit biedt groeimogelijkheden en inspiratie. Pigment pleit voor meer 'kleur' (diversiteit) op alle niveaus van een organisatie.

12. Responsible consumption and production

Afval beperken, indien nodig recycleren en verplaatsingen zo duurzaam mogelijk aanpakken.

4. Quality education

Onderwijs is de bakermat voor maatschappelijke ontwikkeling en dus ook voor duurzame ontwikkeling. Pigment werkt als vrijwilliger voor oa School at Sea en CoderDojo 4 Divas om zoveel mogelijk mensen kansen te geven via coaching.