Profile

Transparency International is een internationale non-gouvernementele organisatie voor bestrijding van corruptie. TI Belgium is één van de 100 nationale organisaties van de internationale beweging.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

16. Peace, justice & strong institutions

Transparency International streeft naar een wereld waarin overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het dagelijkse leven van mensen vrij van corruptie zijn.

10. Reduced inequalities

Corruptie is het misbruik maken van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Het schaadt wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie.