Profile

Hogeschool UCLL vormt inspirerende professionals, ondernemende alumni, breeddenkende wereldburgers en sterke persoonlijkheden die hun leven lang bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. We bieden 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt. Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

4. Quality education

Onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze engageert zich voor het zekerstellen van inclusief, rechtvaardig kwalitatief professioneel hoger onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Via haar strategische prioriteiten (Succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt, Regionale Meerwaarde, Internationalisering, ICT en Identiteit) werkt ze tevens aan het ondersteunen van goede werkgelegenheid en economische groei, innovatie en het verminderen van ongelijkheid.

8. Decent work and economic growth

Onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze engageert zich voor het zekerstellen van inclusief, rechtvaardig kwalitatief professioneel hoger onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Via haar strategische prioriteiten (Succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt, Regionale Meerwaarde, Internationalisering, ICT en Identiteit) werkt ze tevens aan het ondersteunen van goede werkgelegenheid en economische groei, innovatie en het verminderen van ongelijkheid.

9. Innovation and infrastructure

Onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze engageert zich voor het zekerstellen van inclusief, rechtvaardig kwalitatief professioneel hoger onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Via haar strategische prioriteiten (Succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt, Regionale Meerwaarde, Internationalisering, ICT en Identiteit) werkt ze tevens aan het ondersteunen van goede werkgelegenheid en economische groei, innovatie en het verminderen van ongelijkheid.

10. Reduced inequalities

Onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Ze engageert zich voor het zekerstellen van inclusief, rechtvaardig kwalitatief professioneel hoger onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Via haar strategische prioriteiten (Succes in onderwijs en op de arbeidsmarkt, Regionale Meerwaarde, Internationalisering, ICT en Identiteit) werkt ze tevens aan het ondersteunen van goede werkgelegenheid en economische groei, innovatie en het verminderen van ongelijkheid.