Profile

De Universiteit Antwerpen wil actief bijdragen aan the shift naar duurzaamheid. In de domeinen duurzame chemie, gezondheid, grootstedelijkheid & smart city en mobiliteit & logistiek worden er extra inspanningen gedaan om multidisciplinaire economische en maatschappelijk-economische valorisatie te bekomen.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

17. Partnerships for the goals

In onze unieke ecosysteem benadering willen we samen met de Stad, de Haven, de burgers, de industrie en de onderzoekers samenwerken in concrete projecten rond de SDG's.