Profile

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

13. Climate action

In de aanloop naar de COP 21 in Parijs startte het Vlaams ABBV de campagne klimaatkameraad op. De campagne heeft als doel om mee(r) draagvlak te creƫren voor klimaat- en milieugerelateerde onderwerpen en voor de sociaal rechtvaardige transitie naar een duurzame economie. Met deze campagne willen we in de eerste plaats onze militanten en leden sensibiliseren en activeren. De campagne loopt over drie jaren (2016-2018). Er zijn drie klimaatwerven die de campagne schragen. De COP 21 is ons startpunt. Het congres van het Vlaams ABVV vormt een (voorlopig) eindpunt. Intussen hebben al meer dan 500 klimaatkameraden zich aangesloten bij deze campagne. 'de klimaatkameraad in actie' - wordt uitgerold in 2017 in verschillende werkingen van het Vlaams ABVV. Hierbij willen we de klimaatkameraden ondersteunen om actie te ondernemen om de wereld duurzamer te maken. Dit kan zowel op de werkvloer, waar we de klimaatkameraad tools willen aanreiken die helpen zijn/haar werkplek groener te maken, als in de vrijetijdssfeer. We verspreiden onze klimaatboodschap ook verder buiten de syndicale beweging door hier aandacht aan te besteden tijdens bijvoorbeeld onze schoolverlaterslessen.

10. Reduced inequalities

Via zijn leden te informeren, adviseren, helpen en verdedigen, werkt ABVV aan meer solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie.