Profile

VVOB werkt al 35 jaar aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in het Zuiden. Ze treedt op als technische partner van ministeries van Onderwijs en lokale onderwijsautoriteiten, en versterkt als dusdanig de capaciteit van die instellingen. Zo kunnen overheden hun eigen onderwijsbeleid zo effectief mogelijk uitvoeren. Om haar programma's in het Zuiden te versterken, doet VVOB regelmatig beroep op Vlaamse lerarenopleidingen, pedagogische begeleidingsdiensten en een beperkt aantal andere thematische organisaties. Medewerkers van die structurele partners kunnen hun expertise voor korte opdrachten verlenen aan lokale VVOB-kantoren. Die medewerkers keren op hun beurt terug naar hun eigen organisaties met nieuwe inzichten in hoe wereldwijd aan gelijke onderwijskansen gewerkt wordt, wat ook het onderwijsdebat in Vlaanderen op een belangrijke manier voedt. Momenteel is VVOB actief in Belgie, Cambodja, DR Congo, Ecuador, Rwanda, Suriname, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika. VVOB biedt stageplaatsen aan studentleerkrachten aan in haar partnerlanden, en voert daarbovenop het programma Scholenbanden uit.

Ambitions

The Shift helps members to make use of the global framework of the UN Sustainable Development Goals to map their societal ambitions.

4. Quality education

VVOB ijvert voor kwaliteitsvol onderwijs wereldwijd, dat élke kleuter, leerling en student alle kansen geeft om een waardig en gelukkig bestaan te leiden. Onderwijs is de motor van gelijke kansen in een duurzame wereld.

Jaarverslag 2016: Door de ogen van onze partners
| 8.64 MB
Download