Profil

Aertssen is een Belgisch aannemingsbedrijf en logistieke provider. Het bedrijf is actief in grondverzetting, waterbouw, milieuprojecten, recyclage, wegenbouw, verhuur van hijskranen, aanneming van hijsprojecten en het vervoer van goederen met uitzonderlijke afmetingen. Het motto van het bedrijf “People, power and passion to build on” wordt gereflecteerd in haar inspanningen om te investeren in haar medewerkers, in haar state-of-the art machines en materieel, en in de nauwe relaties met haar klanten. Het bedrijf probeert duurzaamheid in haar dagelijkse activiteiten te integreren en neemt bovendien ook deel aan de realisatie van enkele grootschalige ecologische projecten. Met haar duurzaamheidsinspanningen beantwoordt het bedrijf ook steeds vaker aan de vraag van opdrachtgevers die projecten op een ecologisch verantwoorde manier willen uitgevoerd zien. Aertssen werkte onder andere mee aan de realisatie van een van de grootste zonne-energie parken van de Benelux, goed voor 15 MW geïnjecteerd vermogen, waarmee 4.000 gezinnen van groene stroom kunnen worden voorzien. Bovendien staat energie-efficiëntie en uitstoot centraal in hun keuze van machines plus transportvloot en krijgen al hun chauffeurs opleidingsmodules in ecologisch rijden.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

13. Climate action

Onze vervuilende uitstoot verlagen dankzij onze nieuwste machines en bedrijfswagens die een minimum aan brandstof verbruiken. In 2016 hebben we ook een carbon footprint rapport laten opmaken met sectorbenchmark teneinde positie in te nemen op de CO2-prestatieladder(Nederland). Wij zijn volop bezig een oefening te maken om op structurele wijze onze CO2-uitstoot in kaart te brengen om vervolgens te verlagen.

7. Affordable and clean energy

Aertssen vult reeds 20 % van zijn stroom in via eigen productie van groene stroom. In 2015 hebben we een energieaudit laten uitvoeren en nu gaan we over tot de implementatie van diverse energiebesparende maatregelen.

9. Innovation and infrastructure

Als aannemingsbedrijf weten we het als geen ander: een stevig fundament is onmisbaar. Daarom steunen we op onze jarenlange ervaring. Van kleine werken in de verste uithoek van België, tot grote buitenlandse projecten, u rekent op onze expertise bij: grondverzet, rioleringswerken en wegenbouw, infrastructuurwerken, milieuprojecten, ontginning van steengroeven, waterbouwwerken, afbraakwerken en machineverhuur. Voor het merendeel van deze activiteiten heeft Aertssen de hoogste erkenning in België (klasse 8). Onze afdeling ‘Bouw & Infra’ telt 500 stuks rollend materieel, waarvan een groot deel is uitgerust met 3D-machinebesturing. Het bewijs dat Aertssen voortdurend nieuwe methodes nastreeft om u nóg beter te helpen. U merkt het: Aertssen heeft kennis van zaken. We bundelen meer dan 50 jaar ervaring, een performant machinepark en goed opgeleid personeel. Zo ronden we ook de meest complexe projecten feilloos af.