Profil

Elk project toetsen wij aan de verschillende duurzaamheidsdoelen. In de conceptualiseringsfase belichten we welke SDG's, in het project kunnen worden gesteld. Door bewust om te gaan met deze doelen merken we dat we de maatschappelijke impacten van elk project kunnen verhogen. Onze opdrachtgevers worden zich meer bewust van de impacten die ze kunnen genereren. De duurzaamheidsdoelen zijn voor ons een elementair onderdeel bij het aangaan van projecten. Ze verhogen de mogelijkheid tot creativiteit en innovatie. In de beperkte lesopdrachten voor Event- en Projectmanagement van Karel de Grote Hogeschool, belichten we jaarlijks deze duurzaamheidsdoelen aan een 100-tal studenten, als mogelijk uitgangspunt voor evenementen. Jonge mensen ervaren duurzaamheid als een vanzelfsprekend uitgangspunt voor elk project/evenement.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

12. Responsible consumption and production

Wat onze key business betreft, kunnen wij ervoor zorgen dat duurzaamheidsresultaten van een event worden meegedeeld en dat de innovatieve en duurzame boodschappen van onze opdrachtgevers zo duidelijk en genuanceerd mogelijk worden gecommuniceerd voor, tijdens en na projecten.