Profil

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

7. Affordable and clean energy

We innoveren voor duurzame productiviteit door eco-efficiënt te produceren en rekening te houden met zowel het lifecycle perspectief als de veiligheid van de klant.

9. Innovation and infrastructure

We innoveren voor duurzame productiviteit door eco-efficiënt te produceren en rekening te houden met zowel het lifecycle perspectief als de veiligheid van de klant.

11. Sustainable cities and communities

We innoveren voor duurzame productiviteit door eco-efficiënt te produceren en rekening te houden met zowel het lifecycle perspectief als de veiligheid van de klant.

13. Climate action

We geloven in zakendoen op een manier die het milieu voor de toekomstige generaties vrijwaart. Atlas Copco wil een voortrekker in zijn sector zijn op het vlak van milieubehoud in de toepassingsgebieden die onze producten en diensten bestrijken. In het kader hiervan worden alle producten en processen geëvalueerd met oog voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

16. Peace, justice & strong institutions

We leven in overeenkomst met de hoogste etnische standards. Wat betreft Etische Business, de strijd tegen diefstal en corruptie, de assesment van de leveringsketen, mensenrechten, hoge standaard voor rapportering , belastigen risico en crisis .

5. Gender equality

De activiteiten om het aandeel vrouwen in leidinggevende functies te verhogen worden voortgezet. Verder stelt een beleidsinstructie van de groep dat de managers bij het extern recruteren voor functies waarvoor een universitair diploma vereist is, er telkens minstens één vrouwelijke kandidate in de selectie moet zitten.

12. Responsible consumption and production

Het doel is om de uitstoot van kooldioxide uit de energie die wordt gebruikt bij de werkzaamheden en bij het vervoer van goederen tegen 2020 te verminderen met 20% ten opzichte van hun kostprijs. Veel grote productie-eenheden hebben geïnvesteerd in duurzame energiebronnen en dit heeft geleid tot een verminderde uitstoot van kooldioxide. Het vervoer van goederen wordt ingekocht bij expediteurs. Zij worden aangemoedigd om milieuvriendelijk vervoer te gebruiken en om gegevens over de uitstoot van kooldioxide te verschaffen. Het doel is om afvalvorming te voorkomen en al het afval opnieuw te gebruiken of te recyclen. Atlas Copco volgt verschillende categorieën van afvalstoffen uit het productieproces, inclusief wettelijk geregeld of gevaarlijk afval. Metaalafval vormt de grootste afvalcomponent en vrijwel al dit afval wordt hergebruikt of gerecycleerd.

3. Good health

We willen een veilige en gezonde werkomgeving aanbieden in al onze activiteiten. Onze producten en diensten worden ontwikkeld met het oog op de behoeften van onze klanten op het gebied van productiviteit, kwaliteit, functionaliteit, veiligheid en milieu. We streven ernaar om voor al onze grote vestigingen een ISO 9001-, ISO 14001- en OHSAS 18001-certificaat te verkrijgen.

10. Reduced inequalities

We geloven in gelijke kansen, eerlijkheid en diversiteit. We rekruteren en promoveren op basis van de kwalificaties voor de uit te voeren functie, los van huidskleur, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap of politieke overtuiging.