Profil

CSR CAMPUS is een platform voor opleidingen op vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. CSR Campus richt zich tot professionals die duurzaamheid succesvol in hun organisatie willen integreren met als doel een grotere maatschappelijke impact te creëren voor de medewerkers, klanten, leveranciers, het milieu en de maatschappij. CSR CAMPUS staat ten dienste van alle professionals en organisaties, ongeacht sector en grootte. Neem gerust contact op met CSR CAMPUS om mogelijke samenwerkingen te verkennen of bekijk ons opleidingsaanbod op www.csrcampus.org.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

4. Quality education

Via vorming aan professionals voorziet CSR CAMPUS relevante kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen in organisaties.

17. Partnerships for the goals

CSR CAMPUS bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring, faciliteert de uitbouw van netwerken en brengt ‘like-minded’ professionals samen voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten inzake duurzaamheid.