Profil

Drukkerij Van der Poorten heeft een hart voor het milieu. Daarom is duurzame ontwikkeling een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Via een proactief milieubeleid, de ontwikkeling van nieuwe producten en innovatieve diensten, emissiereducties en ecologisch verantwoord drukken, slagen wij erin om onze ecologische voetafdruk sterk te reduceren.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

3. Good health

- Maximale fietsvergoeding + samenwerking met lease-a-bike - investeren in ecologische en efficiënte stoofjes om op te koken in Eritrea via 'The Paradigm Project'(partnership met CO2-logic)

6. Clean water and sanitation

- investeren in betere watervoorzieningen in Eritrea via 'The Paradigm Project' (partnership met CO2-logic) - milieuvriendelijk drinken door middel van een watertapmachine

7. Affordable and clean energy

- energieopwekking via 1396 zonnepanelen - rijden met C02-zuinige firmawagens (elektrisch en CNG) - investeren in ecologische en efficiente stoofjes om op te koken in Eritrea via 'The Paradigm Project'(partnership met CO2-logic)

9. Innovation and infrastructure

- recyclage van oud papier en aluminium - sorteren en recycleren van alle overige afvalproducten

10. Reduced inequalities

- werknemers van diverse origine - taal kan je ook op de werkvloer leren

11. Sustainable cities and communities

- ondertekenaar van het ‘Bye Bye Grass’-charter Leuven - fietsvergoeding voor fietspendelaars