Profil

Ecolife is het kenniscentrum voor footprinting en procesbegeleider bij zichtbare ecologische gedragsverandering. Ecolife streeft naar een duurzame wereld met respect voor mens en milieu, binnen de draagkracht van de aarde. Werken aan een duurzame wereld is mensenwerk. Duurzaamheid willen is één, er ook naar handelen is nog iets anders. Ecolife helpt mensen bij het maken van duurzame keuzes en dit in feitelijk gedrag om te zetten. Het gebruikt daarvoor een uitgekiende mix van tools en methoden op maat van mensen en organisaties. Ecologie is een opportuniteit - Eco makes life better!

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

12. Responsible consumption and production

Andere consumptiepatronen, nieuwe peer-to-peer concepten en duurzame producten & diensten gaan hand in hand. Ecolife ondersteunt bedrijven en sectoren hun personeel en klanten warm te krijgen voor verantwoorde consumptie, gekoppeld aan het verduurzamen van producten en diensten. Ecolife combineert meten, o.a. LCA, CO2-, ecologische of watervoetafdruk en scans op maat van het bedrijf, product, personeel of klanten, met effectieve methoden voor ecologische gedragsverandering. Met consumentengerichte campagnes, community-platformen met slimme digitale communicatie en initiatieven op locatie en eco@work dynamieken creëert het binnen en buiten de organisatie engagement en maakt het ecologisch gedrag concreet.

11. Sustainable cities and communities

Ecolife versterkt lokale besturen met methodieken op maat gericht op duurzame gedragspraktijken en ecologische gedragsverandering van thuis, op het werk tot ontspanning. Enerzijds, versterkt het de interne werking en beleidsacties rond duurzaamheid. Anderzijds, begeleidt het lokale besturen bij hun samenwerking met en sensibiliseringscampagnes naar inwoners, middenveld en bedrijven. Ecologische gedragsverandering en innovatieve projecten versnellen het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De begeleiding kan themagericht (energie, mobiliteit, voeding, afval, materialen, …) en doelgroepgericht (bv.kwetsbare groepen) zijn.

13. Climate action

Klimaatactie betekent mede op basis van goede data en gegevens klimaatverbeteringen in gang zetten. Ecolife ontwikkelt diverse rekentools, scans en checklists op maat van bedrijven en sectoren, voert koolstof- en voetafdrukberekeningen voor nationale en regionale overheden uit en maakt laagdrempelige online voetafdruktools voor organisaties en het grote publiek. Daarnaast werkt Ecolife aan ecologische gedragsverandering voor het klimaat.