Profil

Het Facilitair Bedrijf heeft als missie het verstrekken van facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren van het patrimonium en het aanbieden van ICT-diensten, producten en advies om de dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen en van de provinciale en lokale besturen te ondersteunen, en zo bij te dragen tot de optimale werking van de Vlaamse overheid als geheel. Het Facilitair Bedrijf wil op een slimme en innovatieve wijze bijdragen tot een duurzame Vlaamse overheid en een duurzamer Vlaanderen.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

9. Innovation and infrastructure

Duurzame renovatie en nieuwbouw van Vlaamse overheidsgebouwen

12. Responsible consumption and production

Beperken van voedselverliezen in de restaurants van de Vlaamse Overheid. Promoten van duurzame voeding (duurzame overheidsopdrachten)

13. Climate action

Energiezuinig onderhoud en beheer van overheidsgebouwen. Duurzame mobiliteit.

17. Partnerships for the goals

Deelname aan multi-stakeholder overlegmomenten (lerende netwerken)