Profil

Onze apothekers en medewerkers informeren de patiënten over elke medicatie, elk nutriënt en dermatologisch of cosmetisch product dat ze wensen. Ze begeleiden en adviseren hen op de weg die de patiënten zelf kiezen.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

3. Good health

Good health is our mission. As professional health partners we wish to guide our patients on their individual quest for a healthier life. Our baseline is: mens sana in corpore sano – a healthy mind needs a healthy body. Consequentely, we challenge each other to do what we preach: move, do sports, study and give each other good advice. Doing so, we inspire our patients to do the same. Als professionele partners in de eerste lijnsgezondheid begeleiden we onze patiënten op hun individuele zoektocht naar een gezonder leven. Ons motto is: mens sana in corpore sano – een gezonde geest in een gezond lichaam. In ons team dagen we daarom elkaar uit om toe te passen wat we adviseren: bewegen, sporten en blijven studeren. Zo inspireren we onze patiënten om hetzelfde te doen.

10. Reduced inequalities

One of our company priorities is to stimulate inclusion and diversity on the work floor, which shows by the formation of a proud team of eight women and three men of five different ethnical entities. Eén van onze prioriteiten is inclusie en diversiteit op de werkvloer. We zijn fier op ons team van acht vrouwen en drie mannen uit vijf verschillende ethnische groepen.

11. Sustainable cities and communities

Another priority is environmentally friendly and sustainable mobility. In order to stimulate this, every team member is financially rewarded when commuting by bike or public transport (sorry, no bonus for those who travel by car). Een andere prioriteit is het milieu en de duurzame ontwikkeling in de stad. Om de duurzaamheid te stimuleren belonen we onze medewerkers voor hun woon-werkverkeer per fiets of met het openbaar vervoer (spijtig dus, maar geen bonus voor de automobilisten).