Profil

Transparency International is een internationale non-gouvernementele organisatie voor bestrijding van corruptie. TI Belgium is één van de 100 nationale organisaties van de internationale beweging.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

16. Peace, justice & strong institutions

Transparency International streeft naar een wereld waarin overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het dagelijkse leven van mensen vrij van corruptie zijn.

10. Reduced inequalities

Corruptie is het misbruik maken van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin. Het schaadt wiens leven, levensonderhoud of geluk afhankelijk is van de integriteit van mensen in een gezagspositie.