Profil

Wij helpen werkgevers bij het invullen van vacatures en werkzoekenden in hun zoektocht naar werk. Voor sommige klanten betekent dat bemiddeling, voor anderen een opleiding of beiden. Samen met werkgevers en partners zetten we acties op die in het teken staan van onze werkzoekenden. We willen dat iedereen een duurzame job heeft en die kan behouden. Ons motto: samen sterk voor werk!

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

8. Decent work and economic growth

Mensen langer en met meer goesting aan werk helpen, daar gaan we voor. Onze kernopdracht is werkzoekenden begeleiden naar duurzaam werk. Wij verkiezen daarbij loopbaanzekerheid boven werkzekerheid.Samen met partners en relevante organisaties brengen we mensen dichter bij de arbeidsmarkt.

4. Quality education

Bij VDAB geloven we in levenslang leren. We werken mee om de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen en werken daarom brede opleidingen uit. Zo brengen we onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar.

10. Reduced inequalities

We streven naar gelijke kansen voor iedereen. We zorgen er mee voor dat iedereen gelijke toegang heeft tot opleiding en brengen mensen uit kansengroepen dichter bij de arbeidsmarkt.

12. Responsible consumption and production

VDAB moedigt de ontwikkeling van innovatieve en duurzame productie en consumptie bij bedrijven aan. We willen daarbij zelf het goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld te streven naar een 100% duurzaam aankoopbeleid.

1. End poverty

VDAB gelooft in de kracht van duurzaam werk als hefboom om uit de armoede te geraken.

17. Partnerships for the goals

Naast onze eigen dienstverlening, werken we samen met verschillende partners. Zo streven we naar een zo groot mogelijke impact op de arbeidsmarkt.