Profil

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

4. Quality education

zowel sensibilisering van onze klanten en partners, als vocational training & education van professionals in toerisme (zowel hier als in het Zuiden).

8. Decent work and economic growth

Onze prioriteit is om werkgelegenheid en inkomen te creëren in de toeristische sector: zowel in België, in de bestemmingslanden van onze reizen als binnen ons netwerk van ViaVia reiscafés wereldwijd. Sinds onze oprichting engageren we ons voor een faire verloning en werkomstandigheden en schenken we speciale aandacht aan het verstrekken van werk voor risicogroepen (vrouwen, jongeren, senioren, migranten, laaggeschoolden,…).

12. Responsible consumption and production

Duurzame consumptie en productie zit in het DNA van onze organisatie en maakt inherent deel uit van onze visie en missie. Concreet zetten we in op duurzame reisformules waar de lokale bevolking onze belangrijkste commerciële partner en begunstigde is. Om zich te verplaatsen gebruiken onze reizigers zoveel mogelijk het openbaar vervoer. Alle ViaVia reiscafés trekken de kaart van verantwoord verbruik en consumptie.

11. Sustainable cities and communities

Toerisme heeft een impact op land, water en lokale gemeenschappen. Vanuit onze visie van duurzaam toerisme houden we bij het plannen en uitvoeren van onze reizen steeds rekening met de draagkracht van de bestemmingen, ijveren we voor conservatie van ecosystemen en bescherming van natuur en lokale cultuur. We zetten actief in op de ontwikkeling van “community-based” toerisme.

14. Life below water

Toerisme heeft een impact op land, water en lokale gemeenschappen. Vanuit onze visie van duurzaam toerisme houden we bij het plannen en uitvoeren van onze reizen steeds rekening met de draagkracht van de bestemmingen, ijveren we voor conservatie van ecosystemen en bescherming van natuur en lokale cultuur. We zetten actief in op de ontwikkeling van “community-based” toerisme.

15. Life on land

Toerisme heeft een impact op land, water en lokale gemeenschappen. Vanuit onze visie van duurzaam toerisme houden we bij het plannen en uitvoeren van onze reizen steeds rekening met de draagkracht van de bestemmingen, ijveren we voor conservatie van ecosystemen en bescherming van natuur en lokale cultuur. We zetten actief in op de ontwikkeling van “community-based” toerisme.