Profil

Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen. Departement Omgeving heeft de volgende taken: - de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte - de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie - samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger. De Vlaamse overheid vraagt grote inspanningen van bedrijven en burgers voor een beter milieu en wil als organisatie natuurlijk niet achterblijven. In haar voorbeeldfunctie wil de Vlaamse overheid het minstens even goed doen als de doelgroepen op wie ze haar beleid richt. Bovendien maakt het werken rond milieuzorg deel uit van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, waaraan ook de Vlaamse overheid wil bijdragen. Om aan deze voorbeeldrol invulling te geven, voerde het departement in 2013 een milieumanagementsysteem in volgens de vereisten van ISO 14001. Daarmee verbindt het zich ertoe om zijn milieuprestaties op continue en gestructureerde manier te meten, te beheersen en te verbeteren.

Ambitions

The Shift aide ses membres à utiliser le cadre international des Objectifs de développement durable de l'ONU pour définir leurs ambitions sociales.

17. Partnerships for the goals

Het Departement Omgeving heeft een erg belangrijke rol in Vlaanderen in de realisatie van heel wat SDG's. Ze doet dat door haar beleid en werking. Om de doelen te bereiken, gaat het Departement Omgeving strategische partnerschappen aan met actoren binnen en buiten Vlaanderen. De volledige lijst van SDG's die het Departement Omgeving onderschrijft, met toelichting, vind je als bijlage bij deze pagina.

SDG-engagement van het Departement Omgeving
| 500.00 KB
Télécharger