Algemene Vergadering

Ons actieplan, de jaarrekening en het totale budget worden gepresenteerd en besproken tijdens onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Al onze ledenorganisaties kunnen één stemgerechtigd persoon afvaardigen op deze Algemene Vergadering, die het framework van The Shift’s missie, visie en haar operationele strategie uittekent.

Raad van bestuur

De samenstelling van onze raad van bestuur is eveneens een weerspiegeling van alle verschillende lagen van onze samenleving: jong en oud, man en vrouw, franstalig en nederlandstalig, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld, lokaal en internationaal. Elk van de volgende leden draagt zijn of haar specifieke expertise bij om onze gemeenschap te helpen de ‘shift’ te maken.

Alien De Deken

ERM Belgium

Olivier Chaput

EcoRes

Caroline Van Marcke

Van Marcke

Danny Jacobs

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen

Jacques Vandermeiren - Voorzitter

Port of Antwerp

Dirk Van de Poel

Transitienetwerk Vlaanderen

& Vlaams ABVV

Peter Garré

Bopro

Michel Croisé

Sodexo Belgium

Vanessa Biebel

VBO-FEB

Christiane Malcorps

Solvay

Denis Knoops

Coconut Tree SPRL

Kaat Peeters

Social impact projects

Natacha Zuinen

Service Public de Wallonie - Département DD