Nationaal

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) heeft binnen de federale overheid de opdracht innovaties en duurzame ontwikkeling te introduceren en ondersteunen. Zo zet het FIDO samen met ons haar schouders onder de campagne SDG Voices, waarbij 8 woordvoerders werden aangeduid om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in België te promoten.

 

Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD)

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD) maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel. Zij wil haar doelstellingen bereiken in samenwerking met zowel gouvernementele als niet-gouvernementele actoren in België en de partnerlanden. De DGD werkt samen met The Shift in het kader van het Belgian SDG Charter for Development, waarbij actoren uit het bedrijfsleven, middenveld en de publieke sector het engagement opnemen om samen de SDG agenda te helpen realiseren in ontwikkelingslanden.

 

Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt, de inspirator en matchmaker voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen. Vlaanderen Circulair werkt samen met The Shift in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen die de Vlaamse Regering in 2017 lanceert.

 

MVO Vlaanderen

MVO Vlaanderen is de start- en ontmoetingsplaats voor iedereen met interesse in maatschappelijk verantwoord ondernemen in Vlaanderen. Dit platform is een initiatief van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie, en bevat een ruim aanbod instrumenten en informatie. Zo vindt u er o.a. toegankelijke informatie ivm het beleid, inspirerende praktijkvoorbeelden, een overzicht van relevante adviesverstrekkers en handige stappenplannen.

 

Act4Change

Samen met Act4Change selecteren we jaarlijks 30 pioniers op het gebied van duurzame ontwikkeling in België. Wil je deze jonge Change Makers leren kennen? Bekijk dan deze video en ga naar deze pagina voor meer info.

 

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Om de overgang naar een duurzamere samenleving te realiseren, krijgen we ook de steun van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Vanuit hun overtuiging dat ondernemingen een deel van de oplossing zijn, moedigt het VBO haar lidbedrijven actief aan een economie te omarmen die zorg draagt voor het milieu én de concurrentiekracht dient.

 

Internationaal

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is een wereldwijd netwerk van CEO’s en ondernemingen die een voortrekkersrol spelen bij het verankeren van de duurzaamheidsgedachte in de bedrijfswereld. Zij doen dit door leiderschap te tonen en actief mee te werken aan concrete en constructieve oplossingen voor de grote ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen.

Zo ontwikkelde de WBCSD samen met het Global Reporting Initiative (GRI) en UN Global Compact ook het SDG Compass. Deze tool helpt organisaties hun strategie af te stemmen op de SDG's en dit nadien ook te meten en te rapporteren.

 

UN Global Compact (UNGC)

Sinds 2016 vormt The Shift het Belgisch secretariaat voor het UN Global Compact (UNGC). Dit internationale platform van de Verenigde Naties stimuleert de bedrijfswereld om mee te werken aan een duurzame samenleving. Via de Principles of the Global Compact nodigen zij bedrijven uit om acties te ondernemen op het gebied van mensenrechten, bedrijfsethiek en milieubescherming. Daarnaast stimuleren zij hun leden ook om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te integreren in hun activiteiten, innovaties en samenwerkingsverbanden.

Als Global Compact Network België (GCNB), verspreiden wij de informatie vanuit het V.N. hoofdkwartier in New York bij organisaties in ons land die de Principles of the Global Compact onderschrijven. Daarnaast helpen wij de SDG’s promoten binnen de plaatselijke context en helpen we onze leden hun individuele agenda voor duurzaamheid te realiseren binnen dit globale kader.

 

CSR Europe

CSR Europe is het belangrijkste Europese netwerk voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of MVO. Tussen hun leden vinden we een 50-tal individuele bedrijven en zo’n 45 Nationale Partner Organisaties (NPOs). Samen zetten ze zich in om via duurzame groei in Europa een algemene positieve bijdrage tot de samenleving te leveren.

 

Global Reporting Initiative (GRI)

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. Wij werken samen met GRI om dit soort verslaggeving voor alle organisaties –ongeacht omvang, sector of doel– zo transparant en efficiënt mogelijk te maken.

Zoals hierboven reeds vermeld, ontwikkelde het GRI samen met de WBCSD en UN Global Compact ook het SDG Compass, waarmee organisaties hun strategie kunnen afstemmen op de SDG's en dit nadien ook rapporteren.

 

B Corp

B Corp is een wereldwijde beweging van bedrijven die naast winst ook sociaal en ecologisch gewin nastreven. B Corps geloven in de kracht van het bedrijfsleven als driver voor positieve verandering. Zij verenigen zich in de B Corp community om handel te drijven, kennis uit te wisselen, nieuwe partners te ontmoeten, samen te komen voor maatschappelijke initiatieven, en te positioneren. Bekende B Corp bedrijven zijn bijvoorbeeld Triodos Bank, Alpro, Ecover en Kickstarter. Om een B Corp te worden, voldoen bedrijven aan hoge maatstaven op het gebied van sociale & ecologische performance, transparantie, en verantwoording. Deze worden in kaart gebracht door de B Impact Assessment - een gratis, online tool voor het managen en meten van de impact performance - en geverifieerd door een team van analisten.