David Leyssens - Network Director

David verzorgt de operationele leiding bij The Shift. Hij zet de lijnen uit voor onze activiteiten en projecten en verzekert de goede relaties met onze leden en partners. Daarnaast staat hij ook in voor het dagelijks bestuur van ons team.

Favoriet citaat

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”


Bart Corijn - CHANGE Facilitator

Bart coördineert samen met Charlotte, Lara en Anthony de CHANGE projecten binnen ons netwerk. Hij brengt leden bijeen rond een brede waaier aan thema's. Hij inspireert hen om samen nieuwe businessmodellen te ontwikkelen met concrete meerwaarde op menselijk, ecologisch en economisch vlak.

Favoriet citaat

“If you do not change direction, you may end up where you are heading.” - Lao Tzu

Contacteer dit lid

bart.corijn@theshift.be


Charlotte Vroemans - CHANGE Facilitator

Charlotte werkt samen met Bart, Lara en Anthony mee de CHANGE projecten binnen ons netwerk uit. Ze brengt leden bijeen rond thema’s als werkgelegenheid, onderwijs, inclusieve samenleving en diversiteit en verkent het potentiëel voor samenwerking.

Favoriet citaat

“A little less conversation, a little more action” - Elvis Presley


Lara Piret - CHANGE Facilitator

Lara werkt samen met Bart, Charlotte en Anthony de CHANGE projecten binnen ons netwerk uit. Ze brengt leden bijeen rond thema’s als duurzame voeding en mobiliteit en verkent het potentiëel voor samenwerking.

Favoriet citaat

“If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them.” - Henry David Thoreau

Contacteer dit lid

lara.piret@theshift.be


Anthony Vanoverschelde - CHANGE Facilitator

Anthony werkt samen met Bart, Lara en Charlotte de CHANGE projecten binnen ons netwerk uit. Hij brengt de ondertekenaars van het Belgian SDG Charter samen en verkent het potentiëel voor samenwerking rond cacao, textiel, hernieuwbare energie en andere internationale ontwikkelingsthema’s.

Favoriet citaat

“How wonderful it is that nobody needs to wait a single moment before starting to improve the world.” - Anne Frank


Eglantine Eeckhout - CHANGE facilitator

Eglantine werkt samen met Lara en Bart aan de CHANGE projecten van ons netwerk. Ze brengt onze leden onder andere samen rond het thema van circulaire economie en onderzoekt het potentieel voor nieuwe samenwerkingen.

Favoriet citaat

“They did not know it was impossible so they did it” - Mark Twain 


Gaelle Janssens - Member Relations Manager

Gaëlle is het eerste aanspreekpunt voor onze leden. Zij zorgt voor een gezond evenwicht tussen de verwachtingen die onze leden elk afzonderlijk hebben en de zaken die gezamelijk gerealiseerd kunnen worden.

Favoriet citaat

“It always seems impossible until it’s done” - Nelson Mandela


Nathalie Lair - Communications Manager

Nathalie beheert onze algemene communicatie. Zij schrijft enerzijds de verhaallijnen van onze eigen projectwerking mee uit en helpt anderzijds de duurzame werking van onze leden mee te promoten. Zij beheert onze community op de sociale media en samen met Catherine en Jan-Hendrik verzorgt zij ook de communicatie rond onze activiteiten.

Favoriet citaat

"It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” - Henry David Thoreau

Contacteer dit lid

nathalie.lair@theshift.be


Catherine Naveau - Co├Ârdinator Generation T

Catherine verzorgt de link tussen het netwerk van Generation T en The Shift. Ze bekijkt hoe deze jonge change makers onze ledenorganisaties kunnen uitdagen en onze CHANGE projecten kunnen versterken met hun vernieuwende inzichten.

Favoriet citaat

“He who knows all the answers has not been asked all the questions.” - Confucius


Anthea Moraïtis - Office Manager

Anthea zorgt voor het office management en de praktische organisatie van onze evenementen. Daarnaast is ze ook het eerste aanspreekpunt voor vragen van onze leden rond facturatie en andere praktische aspecten van het lidmaatschap.

Favoriet citaat

“Life is like a bicycle. In order to keep your balance, you must keep moving.” - Albert Einstein