David Leyssens - Directeur (tot 15 augustus 2019)

David verzorgt de operationele leiding bij The Shift. Hij zet de lijnen uit voor onze activiteiten en projecten en verzekert de goede relaties met onze leden en partners. Daarnaast staat hij ook in voor het dagelijks bestuur van ons team.

Favoriet citaat

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” - Afrikaans spreekwoord

Marie Delvaulx - Directrice (vanaf 2 september 2019)

Marie wordt de nieuwe directrice van The Shift vanaf september 2019. Ze zal de operationele leiding bij The Shift verzorgen. Ze zal ook de lijnen uitzetten voor onze activiteiten en projecten en de goede relaties met onze leden en partners verzekeren. Daarnaast zal ze instaan voor het dagelijks bestuur van ons team.

Favoriet citaat

"In a gentle way, you can shake the world." - Mahatma Gandhi


Bart Corijn - Change Facilitator

Bart coördineert de verschillende projecten binnen ons netwerk op vlak van mobiliteit en energie, de bouwsector en klimaatvriendelijke investeringen.

Favoriet citaat

“If you do not change direction, you may end up where you are heading.” - Lao Tzu

Contacteer dit lid

bart.corijn@theshift.be


Eglantine Eeckhout - Change Facilitator

Eglantine coordineert de verschillende projecten binnen ons netwerk rond circulaire economie, ‘redefining value’ en sociaal ondernemersschap.

Favoriet citaat

“They did not know it was impossible so they did it.” - Mark Twain 


Gaelle Janssens - Members Relations Manager

Gaëlle is het eerste aanspreekpunt voor onze leden. Zij zorgt ervoor dat de verwachtingen die onze leden elk afzonderlijk hebben zowel in ons programma als in de gerealiseerde partnerschappen weerspiegeld worden.

Favoriet citaat

“It always seems impossible until it’s done.” - Nelson Mandela


Nathalie Lair - Communications Manager

Nathalie beheert onze communicatie. Zij zorgt ervoor dat onze projecten bekend geraken, dat onze activiteiten worden gepromoot en dat de beste praktijken van onze leden en partners op het gebied van duurzaamheid worden gedeeld.

Favoriet citaat

"It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” - Henry David Thoreau

Contacteer dit lid

nathalie.lair@theshift.be


Anthea Moraïtis - Office Manager

Anthea is verantwoordelijk voor de adminstratie. Zij is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen van onze leden omtrent facturatie en andere praktische aspecten van het lidmaatschap.

Favoriet citaat

“Life is like a bicycle. In order to keep your balance, you must keep moving.” - Albert Einstein


Catherine Naveau - Generation T Co├Ârdinator

Catherine coördineert de verschillende projecten in het kader van het netwerk van de jonge (18-35) change makers binnen Generation T.

Favoriet citaat

“He who knows all the answers has not been asked all the questions.” - Confucius


Lara Piret - Change Facilitator

Lara coördineert de verschillende projecten binnen ons netwerk rond duurzame voeding, biodiversiteit en housing.

Favoriet citaat

“If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them.” - Henry David Thoreau

Contacteer dit lid

lara.piret@theshift.be


Annelies Storme - Change Facilitator (vanaf september 2019)

Annelies coördineert de verschillende projecten binnen ons netwerk rond tewerkstelling, diversiteit en sociale integratie.

Favoriet citaat

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” - Afrikaans spreekwoord


Anthony Vanoverschelde

Anthony brengt de ondertekenaars van het Belgische SDG Charter voor Internationale Ontwikkeling samen en verkent de samenwerkingsmogelijkheden rond thema's zoals cacao, koffie, textiel en mensenrechten.

Favoriet citaat

“How wonderful it is that nobody needs to wait a single moment before starting to improve the world.” - Anne Frank