Change Lab Financiering Lokale Klimaatplannen

Klimaatplannen vergen grote investeringen. Maar hoe financiƫren we ze? Een nieuwe community wil het proces rond de financiering van lokale klimaatplannen (FLK) versnellen. Onderzoek samen met ons hoe we deze community kunnen ondersteunen.

Brussel

 

Om de klimaatambities van Parijs waar te maken, stelden talloze steden en gemeenten lokale klimaatplannen op. Vaak zijn deze heel ambitieus en vergen ze aanzienlijke investeringen. Alleen is de financiering van de nodige maatregelen en acties momenteel nog te weinig uitgewerkt. Dit is dan ook geen eenvoudige taak. Er zijn veel actoren bij betrokken, bepaalde investeringen hebben een lange terugverdientijd, enzovoort.

Nieuw initiatief: FLK-Community

Meer en meer partijen zijn zich bewust van het belang van dit financieringsvraagstuk. Sinds enkele jaren buigt een partnerschap van lokale overheden en private partijen zich hierover. Zij stellen tijdens onze workshop op 9 november een nieuw initiatief voor: een Community rond ‘financiering lokale klimaatplannen’ of FLK-Community (werktitel).

Deze FLK-community is open voor zowel publieke als private spelers. Het doel:

  • Concrete realisaties rond financiering van de klimaatplannen mogelijk maken
  • De kennis uit deze projecten delen met haar leden
  • Bedrijven betrekken die kunnen helpen bij het realiseren van klimaatplannen

 

Het partnerschap kreeg van Europa reeds meer dan 1 miljoen euro om financieringsoplossingen uit te werken voor het realiseren van klimaatplannen van steden en gemeenten. Ze plant op termijn bijkomende (Europese) financiële middelen aan te trekken.

Community mee ontwikkelen

Tijdens onze workshop willen we met jullie onderzoeken hoe leden van The Shift kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van deze community en welke vraagstukken door zo’n FLK-Community bij voorkeur worden opgepikt. 

Deze workshop is interessant voor:

  • spelers die werken in de branche van energie-efficiëntie
  • banken/financiers van energie-efficiëntieprojecten
  • vastgoedbeheerders of projectontwikkelaars
  • onderzoeksinstellingen
  • middenveldorganisaties die werkzaam zijn rond het brede klimaatthema en klimaatplannen.

 

Ben je er graag bij? Schrijf je in via het formulier onderaan deze pagina! Voor meer info kan je altijd contact opnemen met Bart Corijn.

Adres:

Ateliers des Tanneurs - Zaal Syrah

58 Huidevettersstraat, 1000 Brussel