Change Lab Re-investment

Heel wat leden hebben interesse om hun fondsen terug te trekken uit fossiele brandstoffen en te investeren in de transitie naar een koolstofarme economie. Wij willen met hen bekijken hoe ze hierrond in gesprek kunnen gaan met financiƫle instellingen.

Brussel

 

Een groot aantal landen wil via het COP21 akkoord de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder de 2°C houden. Dit engagement heeft grote gevolgen voor fossiele brandstoffen: de uitstoot hiervan draagt immers sterk bij tot de klimaatverandering. Wij willen daarom samen met onze leden een transparant debat voeren over de juiste investeringen voor de toekomst.

Ben jij met jouw organisatie ook bereid om als investeerder een engagement in die richting te nemen? Of is het jullie nog niet duidelijk wat dit nu precies inhoudt? Ontdek tijdens dit Change Lab hoe je hierover in dialoog kunt gaan met jullie financiële instelling.