Change Lab “Renewable Energy”

In 2017 kunnen de ondertekenaars van het Belgian SDG Charter for International Development hun engagement omzetten in concrete partnerschappen. Tijdens dit Change Lab focusten we samen met hen op hernieuwbare energie.

Karmelietenstraat 8, 1000 Brussel

 

Na een eerste "Partnership Pitch" dat plaatsvond in februari, nodigden wij alle ondertekenaars van het Belgian SDG Charter for International Development uit op een Change Lab “Renewable Energy” op 15 maart. Samen met een breed publiek dachten we tijdens dit rondetafelgesprek na over de mogelijkheden rond een investeringsfonds voor hernieuwbare energie.

De ondertekening van het charter in oktober zette een groep actoren onder impuls van Oikocredit België er toe aan om het netwerk AREA (wat staat voor Affordable Renewable Energy for All – Betaalbare hernieuwbare energie voor iedereen) op te richten. De leden van AREA hebben de ambitie om als partners kennis en waarden te delen en actief samen te werken.

Op 15 maart bestudeerden we de mogelijkheid om een investeringsfonds op te richten voor hernieuwbare energievoorziening in ontwikkelingslanden. Dit fonds richt zich op Belgische bedrijven die innovatieve oplossingen ontwikkelen in deze sector, maar nog geen “bankable” business model hebben.

Wenst u als ondertekenaar van het Belgian SDG Charter for International Development deel te nemen aan dit project? Contacteer dan Charlotte Vroemans voor meer informatie.

In de loop van het voorjaar volgen nog een tweetal andere Change Labs, die zullen voortbouwen op bestaande projectideeën rond “Food & Agriculture” en “Health & Access to medicine”.

Praktische informatie

Datum

Uur

Nog geen lid? Ontdek alle voordelen van The Shift!

Bekijk alle activiteiten