Webinar: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en eerlijke handel in tijden van crisis

This fall, The Shift and the Trade for Development Centre organise a conference on corporate social responsibility and fair trade in times of crisis.

Wat?

Het webinar wordt georganiseerd in het Frans, Nederlands en Engels. Er zal simultane vertaling worden voorzien in de drie talen. Het zal twee debatten omvatten, beide beheerd door een moderator:

1ste debat

Covid-19, klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, vernietiging van de biodiversiteit, … Stuk voor stuk thema’s die ons verplichten opnieuw na te denken over de manier waarop we handeldrijven, en over de ecologische en solidaire transitie die onze maatschappij nodig heeft. Kan eerlijke handel daartoe bijdragen? En onder welk voorwaarden?

De klimaatverandering en huidige gezondheidscrisis wijzen ons erop dat de manier waarop we de globalisering van de handel hebben georganiseerd, met just-in-time* internationale waardeketens, ons bijzonder kwetsbaar maakt en een grote druk uitoefent op de ecosystemen. En dan hebben we het nog niet over de sociale externaliteiten, zoals de toenemende ongelijkheid. We moeten de manier  waarop we handeldrijven herbekijken. Zo moet de economische activiteit in essentiële sectoren zoals de gezondheidszorg en voeding dringend worden geherlokaliseerd zodat we onze autonomie en veerkracht kunnen versterken. Daarnaast is het even belangrijk om de niet-vervangbare toeleveringsketens (zoals koffie, cacao en bananen) te verduurzamen en eerlijk te maken. De gelegenheid bij uitstek dus om de sociale en ecologische transitie te realiseren die onze samenleving nodig heeft.

Kan eerlijke handel daartoe bijdragen? En onder welk voorwaarden? Moet handel echt zo lokaal mogelijk zijn? In welke mate neemt de wereldwijde gelijkheid mogelijk niet nog toe door de herlokalisatie van deze waardeketens, eerder dan dat ze afneemt?

Deelnemers

2de debat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven in hun toeleveringsketen. Wat zijn de voor- en nadelen van de bindende normen? En welke rol is weggelegd voor vrijwillige initiatieven?  

Hoewel er al heel wat beloftes werden gemaakt, hebben ondernemingen het lastig om hun verantwoordelijkheid in de toeleveringsketens op te nemen. Denken we maar aan de kinderarbeid op de cacaoplantages van de twee grootste producerende landen, Ivoorkust en Ghana, die de afgelopen tien jaar nog is toegenomen, ondanks de beloftes van de industrie om ze te beperken.

Om de toeleveringsketen duurzamer te maken worden op grote schaal vrijwillige certificeringssystemen gepromoot, en landen als België of Nederland werken vrijwillige initiatieven uit met verschillende actoren, naar het voorbeeld van ‘Beyond Chocolate’.  

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kozen dan weer voor een andere weg en keurden wetten goed die ondernemingen met een bepaalde omvang ertoe verplichten een verslag te publiceren over de maatregelen die ze nemen om de schending van mensenrechten in hun toeleveringsketen te vermijden. De Europese Commissie wil hen daarin volgen en kondigde een wetgevend initiatief aan inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen voor 2021.

Tijdens het debat wordt van gedachten gewisseld over de voor- en nadelen van dwingende normen, de inhoud ervan en de noodzakelijke controlemiddelen met het oog op de efficiëntie van die normen, en over de rol en plaats van vrijwillige initiatieven in een dergelijke context.

Deelnemers

Voor wie?

For all our members and signatories of the Belgian SDG Charter for Development.

Hoe?

Subscribe via this link.

Wil je meer weten over deze activiteit? Ik help je graag verder.

Brieuc Debontridder


Praktische informatie

Datum

Uur

Adres

Online
Op Google Maps

Nog geen lid? Ontdek alle voordelen van The Shift!

Bekijk alle activiteiten