Hoe identificeer je en pak je armoede op de werkvloer aan?

Voor jou als werkgever genereert een duurzame tewerkstelling van mensen in armoede talrijke positieve effecten. Deze positieve effecten winnen enkel aan belang in deze periode van arbeidsmarktkrapte.

Wat?

“Beëindig armoede overal en in al haar vormen”: dat is de ambitieuze doelstelling van SDG 1. Maar ook verschillende andere SDGs hangen zeer nauw samen met armoedebestrijding.

In deze workshop bekijken we hoe je vanuit je rol als werkgever kan bijdragen aan deze uiterst belangrijke SDG en hoe dit past binnen het diversiteitsbeleid van je organisatie.

Voor wie?

Voor al onze leden geïnteresseerd in meer diverse personeelsbestanden in bedrijven en organisaties.

Waarom deelnemen?

Voor jou als werkgever genereert een duurzame tewerkstelling van mensen in armoede talrijke positieve effecten. Enerzijds zorgt het voor een daling van het absenteïsme en een verhoging van de motivatie en de prestaties van uw medewerkers. Anderzijds resulteert de daling van het personeelsverloop in verlaagde aanwervings-, opleidings- en ontslagkosten.

Deze positieve effecten winnen enkel aan belang in deze periode van arbeidsmarktkrapte. Het verduurzamen van de tewerkstelling van deze kwetsbare groep maakt bovendien deel uit van een degelijk diversiteitsbeleid en kadert binnen maatschappelijk verantwoord en inclusief ondernemen. Tenslotte is armoedebestrijding een belangrijk aspect van de SDGs.

Voor mensen in armoede is een duurzame tewerkstelling een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken, om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij en om zichzelf te kunnen ontplooien.

Hoe?

De workshop wordt verzorgd door een tandem van een trainer en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting van het Netwerk tegen Armoede.

Aan de hand van interactieve methodieken verkrijg je meer inzicht in de problematiek, leer je hoe je signalen van armoede opvangt en hoe je hiermee aan de slag moet.

Interesse? Contacteer Annelies.

Wil je meer weten over deze activiteit? Ik help je graag verder.

Annelies Storme


Praktische informatie

Datum

Uur

Adres

The Shift
Hoogstraat 139
1000 Brussel
Op Google Maps

Nog geen lid? Ontdek alle voordelen van The Shift!

Bekijk alle activiteiten