SDG Clinic

Via een nieuwe reeks workshops helpen we onze leden bij het verwerken van de SDG’s in hun strategie, het ontwikkelen van een actieplan en het opstellen van concrete objectieven.

Schrijf je meteen in

Programma

Programma

Verwelkoming
SDG's : Prioriteiten bepalen
Lunch
SDG's : doelstellingen bepalen
Pauze
Integratie van de SDG's in uw organisatie
Netwerkreceptie
Slot

Als Belgisch referentienetwerk voor duurzaamheid, helpen wij het internationale kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s) vertalen naar de lokale context. Mensen die nieuw zijn in ons netwerk, kunnen kort kennismaken met deze doelstellingen tijdens een aantal SDG Ontbijtsessies.

Voor leden die verder aan de slag willen gaan met de SDG's, organiseren wij dit jaar ook twee SDG Clinics in samenwerking met CSR Campus. Via deze interactieve workshop helpen we hen bij:

  • verwerken van de SDG’s in de strategie
  • ontwikkelen van een actieplan
  • opstellen van meetbare objectieven

 

De sessies zijn aangepast aan de noden van de deelnemers en gericht op concrete resultaten. Deze eerste editie ging door in het Frans, een tweede editie in het Nederlands is voorzien voor oktober.

Praktische informatie

Adres:

Espace Jacqmotte, BTC Conference Center - Zaal Thac Ba

Hoogstraat 139 - 1000 Brussel