Workshop: Klimaatactie in de bouwsector

Willen we het Akkoord van Parijs bereiken, dan moet de CO2-uitstoot van onze gebouwen drastisch omlaag. Samen met enkele leden uit de bouw en andere sectoren bekijken we hoe ze hiervoor een gemeenschappelijke aanpak of ‘Bouwagenda’ kunnen opstellen.

Wat?

De CO2-uitstoot van onze gebouwen is voor België een serieuze hefboom om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken. Wij bekijken met enkele leden uit de bouw en andere sectoren hoe we samen een ‘Bouwagenda’ kunnen opstellen: één gemeenschappelijke agenda met bijhorende roadmaps voor sectoroverschrijdende samenwerking.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze workshop ontdek je hoe een sectoroverschrijdende bouwagenda kan helpen bij het halen van onze klimaatdoelstellingen. Een integrale aanpak biedt namelijk heel wat opportuniteiten voor tal van organisaties om samen gezonde, energieneutrale en goed bereikbare wijken en steden uit te bouwen.

Hoe?

We verkennen de mogelijkheden aan de hand van enkele voorbeelden uit binnen- en buitenland:

  • We inspireren ons op het Nederlandse initiatief De Bouwagenda. Opzet: enkele Belgische koplopers samenbrengen om te kijken hoe we ook van onze bouwsector een voorloper kunnen maken op gebied van sociale betrokkenheid, technische kunde en duurzame strategie.

Praktische informatie

Voor wie?

Ledenorganisaties die (willen) samenwerken rond energie- en grondstoffenefficiëntie bij gebouwen

Adres:

Doucheflux vzw

Veeartsenstraat 84 - 1070 Anderlecht

Donderdag 14 juni 2018


Gerelateerde artikels