2de Change Lab voor ondertekenaars SDG4D Charter focust op hernieuwbare energie

Sustainable Development Goal(s): 1. End poverty7. Affordable and clean energy13. Climate action

Priorities for change:
2de Change Lab voor ondertekenaars SDG4D Charter focust op hernieuwbare energie

Op 15 maart nodigden we de ondertekenaars van het Belgian SDG Charter for International Development uit voor een tweede Change Lab. Een 40-tal bedrijven, NGO’s, overheidsdiensten en andere organisaties kwamen mee brainstormen over de mogelijke oprichting van een investeringsfonds voor hernieuwbare energie.

Na een eerste "Partnership Pitch" in februari, nodigden wij alle ondertekenaars van het Belgian SDG Charter for International Development (SDG4D) uit op een 2de Change Lab rond “Renewable Energy”. Samen met een breed publiek dachten we tijdens dit rondetafelgesprek na over de mogelijkheden rond een investeringsfonds voor hernieuwbare energie. Dit idee kreeg vorm vanuit het netwerk AREA (wat staat voor Affordable Renewable Energy for All – Betaalbare hernieuwbare energie voor iedereen).

Lucas Demeulenaere van de FOD Gezondheid, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Dienst Klimaatverandering, leidde de workshop in. Hij gaf de deelnemers een inzicht in de wereld van klimaatfinanciering, de internationale doelstellingen en het Belgische landschap. Klik hier voor de presentatie.

Vervolgens nam Johan Elsen van Oikocredit België het woord om de ambities en visie van het AREA netwerk te verduidelijken. Dries Bossuyt, CFO bij Tiger Power, zoomde in op de mogelijkheden van een AREA investeringsfonds.  

Hoe financieren we kleinschalige innovaties rond hernieuwbare energie?

De sociale impact van technologische toepassingen rond hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden, is al bewezen via proefopstellingen en fieldtesting. Er zijn ook aanzienlijke fondsen beschikbaar om onder verschillende vormen (equity, lening, gift, subsidie) projecten rond “Energy for all” te ondersteunen. Maar we stellen vast dat er een kloof bestaat tussen bestaande innovaties en de reguliere financieringsmiddelen, waardoor concrete pilootprojecten onvoldoende van de grond geraken. De doorsnee financierder is namelijk vooral op zoek naar grote projectvolumes met een laag risico. Om dit te overbruggen, dachten we na over een fonds dat kleinere spelers kan helpen opschalen. Het zou hun de middelen geven om “door te breken” met een eerste project, waardoor ze in een latere fase makkelijker toegang kunnen verkrijgen tot reguliere financieringsmiddelen.

Tijdens het vervolg van ons Change Lab zoomden de deelnemers in op specifieke vraagstukken rond het voorgestelde fonds. In kleinere groepjes dachten ze na over de te definiëren criteria voor dergelijke projecten. De deelnemers bevestigden de nood van zo’n AREA fonds, maar zochten ook verder naar de complementariteit met bestaande initiatieven, de exacte reikwijdte van het fonds en aan te boren financieringsbronnen.

Vooraleer een AREA fonds zou kunnen worden opgericht, dienen er nog heel wat vragen beantwoord te worden. Eén ideale formule bestaat immers niet. Daarom zal The Shift op basis van de verzamelde input een aantal pistes uitschrijven in een aanbevelingsdocument. Op basis hiervan zullen we samen met Oikocredit België, trekker van het AREA initiatief, en een aantal betrokken partijen beslissen over het vervolgtraject.

Wenst u ondertussen mee te werken aan de volgende stappen van dit verhaal? Laat het ons weten en contacteer Johan Elsen van Oikocredit België of Charlotte Vroemans!

Wenst u meer te vernemen over het Belgian SDG Charter for International Development of deel te nemen aan één van onze volgende Change Labs? Contacteer dan Charlotte voor meer informatie.