B Corporation

Sustainable Development Goal(s): 8. Decent work and economic growth10. Reduced inequalities11. Sustainable cities and communities12. Responsible consumption and production13. Climate action17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Transversal
B Corporation

Wat is de B Corp beweging?

Sinds 2006 promoot de B Corp-beweging sterke waarden van verandering over de hele wereld om van bedrijven "een kracht voor het goede" te maken en om onderscheid te maken tussen bedrijven die winst (for profit) en collectief belang (for purpose) met elkaar verzoenen. Haar holistische en veeleisende visie is gebaseerd op 5 impactgebieden: Bestuur, Werknemers, Gemeenschap, Milieu en Klanten. De doelstelling van B Corp is het certificeren van bedrijven die sociale, maatschappelijke en milieudoelstellingen integreren in hun bedrijfsmodel en bedrijfsvoering. 

B Corp wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en wil niet de beste TER wereld zijn, maar de beste VOOR de wereld! Naast hun eigen vooruitgangsaanpak ontwikkelen ze het principe van onderlinge afhankelijkheid: projecten tussen B Corps worden voorrang aan gegeven en B Corps proberen hun hele ecosysteem van leveranciers, klanten of partners te beïnvloeden.

Waarom B Corp?

 

 • Om deel uit te maken van een pioniersgemeenschap die oprecht gelooft dat bedrijven een positieve invloed kunnen hebben op de samenleving.
 • Om deze missie te beschermen en te handhaven
 • Om te zorgen voor je waardeketen
 • Om je impact te beoordelen en verbeteren
 • Om talent aan te trekken
 • Om investeerders te betrekken en te inspireren
 • Om beter met de consument te kunnen praten
 • Om te leren, uit te wisselen en goede praktijken te delen met andere geëngageerde bedrijven

Hoe kan ik een B Corp worden en lid worden van de gemeenschap?

 1. Vul de gratis online B Impact Assessment in. Verkrijg een score boven de 80 en vul de openbaarmakingsvragenlijst in. 
 2. Met een minimum score van 80 punten word je uitgenodigd voor een interview met de analisten van B Lab Europe. Dit interview dient om de door jou verstrekte antwoorden te valideren en om de door jou verstrekte documentatie te verifiëren.
 3. Voldoen aan de wettelijke vereisten door de statuten van de onderneming te wijzigen om de belangen van de stakeholders te vertegenwoordigen en de missie te beschermen. Details die specifiek zijn voor België zijn beschikbaar op de online tool 
 4. Formaliseren door het ondertekenen van de Declaration of interdependence
 5. Betaal de jaarlijkse certificeringsvergoeding. Om de 3 jaar moet een bedrijf zijn certificering vernieuwen.    

 

Als je vragen hebt, of je project wil bespreken, aarzel dan niet om contact op te nemen met Eglantine Eeckhout (eglantine.eeckhout@theshift.be) of bcorp@theshift.be , die de belangrijkste aanspreekpunten zullen zijn voor The Shift om de B Corp-beweging in België vooruit te helpen.  

 

Link naar de FAQ-pagina van B Lab Europe.

Leden vermeld in dit artikel