Bedrijven nemen het op voor kinderrechten in België

Sustainable Development Goal(s): 1. End poverty3. Good health4. Quality education10. Reduced inequalities

Priorities for change:
Bedrijven nemen het op voor kinderrechten in België

Kinderrechten zijn allerminst een zaak van overheden en ngo’s alleen. Ook bedrijven spelen een belangrijke rol in de bescherming ervan. Zo zijn een aantal ondernemers in ons netwerk ervan overtuigd dat respect voor kinderen en hun rechten deel is van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als lid van de Commissie voor Children’s Rights and Business Principles, willen ze andere ondernemers mee overtuigen dat kinderrechten een essentiële investering vormen voor een duurzame toekomst en maatschappij.

De 10 Children’s Rights and Business Principles (CRBP) vormen een leidraad voor bedrijven die zich actief willen inzetten om de rechten van het kind wereldwijd te verbeteren. Ze werden op internationaal niveau ontwikkeld door UNICEF, UN Global Compact (UNGC) en Save the Children.

Ook in België laten een aantal bedrijven zich hierdoor inspireren als concreet onderdeel van hun MVO-beleid. Zo houden ze rekening met de rechten van het kind in hun personeelsbeheer, in hun producten en diensten en via gemeenschapsopbouwend werk.

Sensibilisering via praktijkvoorbeelden

Op 29 november bracht de CRBP-commissie haar leden rond de tafel met CEO’s van geïnteresseerde bedrijven en KMO's. Co-voorzitter Chris Van Doorslaer: “De uitwisseling van best practices is de beste smeerolie om collega-bedrijfsleiders te stimuleren en aan te moedigen zelf actie te ondernemen. Kinderrechten zijn geen ver-van-ons-bedshow en alle bedrijven komen er vroeg of laat mee in aanraking. Trouwens, veel ondernemingen nemen intuïtief al actie. Elke onderneming, klein of groot, kan iets doen.”

De aanwezigen konden tijdens een workshop ook kennis maken met de meest interessante praktijkvoorbeelden uit binnen –en buitenland. Zo gaf de Zweeds-Indische mensenrechtenadvocate Parul Sharma een overzicht van de rol die bedrijven kunnen spelen en initiatieven die wereldwijd genomen worden. Daarnaast werden ook 5 verhalen gebracht van CRBP-leden die al concrete stappen hebben gezet om kinderrechten in België te verbeteren. U kunt ze ontdekken in deze video:

Wenst u meer informatie over de Children’s Rights and Business Principles en de CRBP-Commissie? Contacteer dan Jan Ockerman of neem een kijkje op childrenandbussiness.be.