Belgische NGO’s en bedrijven tonen ambitie in de strijd tegen klimaatverandering

Sustainable Development Goal(s): 7. Affordable and clean energy9. Innovation and infrastructure13. Climate action

Priorities for change:
Belgische NGO’s en bedrijven tonen ambitie in de strijd tegen klimaatverandering

Begin november werd het klimaatakkoord van Parijs officiëel geratificeerd, precies een jaar na de ondertekening eind 2015. De ondertekenaars legden tijdens de COP22 in Marrakech concrete plannen op tafel om de opwarming van onze planeet onder die kritieke grens van 2°C te houden. Wij maakten eveneens een stand van zaken op van de acties die de leden van onze coalitie voor het klimaat ondernemen.

De klimaattop van Parijs (COP21) leverde in november 2015 een ambitieus klimaatakkoord op. The Shift, gesteund door 120 Belgische bedrijven, NGO’s en academische instellingen, drong daar in de loop van vorig jaar bij de Belgische onderhandelaars op aan via een open brief. De ondertekenaars verbonden er zich ook toe hun eigen uitstoot te verminderen.

Tijdens de opvolgmeeting The Road to Brussels in mei 2016, maakten we al een eerste balans op. We reikten ook enkele tools aan die bedrijven kunnen helpen bij het verminderen van hun broeikasgasuitstoot.

Klimaatacties die verder gaan dan het beleid

De leden van onze coalitie kwamen opnieuw bijeen op 7 november, de startdag van de COP22. We peilden eerst via een bevraging naar hun verschillende initiatieven rond koolstofreductie. Hieruit blijkt dat een groot aantal van hen reeds vergaande engagementen aangaan, die voor een deel zelfs de verplichtingen vanuit het overheidsbeleid overstijgen.

Zo paste 1 op 2 van de bevraagden reeds hun strategisch beleid aan op basis van dit engagement voor het klimaat. Meer dan 2 op 3 deelnemers aan de bevraging heeft zijn CO2 afdruk berekend en een groot deel van hen koppelen hier ook concrete doelstellingen aan om hun uitstoot te verminderen.

2016.12_Coalition for the Climate_infographic
| 1.6mb
Downloaden

Na deze stand van zaken, verkenden we de samenwerkingsmogelijkheden tussen de leden van onze coalitie om hun CO2 uitstoot verder te verminderen. Er werden een aantal concrete pistes afgetoets rond mobiliteit, ruimtelijke ordening, carbon pricing en het desinvesteren uit fossiele brandstoffen.

Heeft u ook concrete ambities om mee te helpen bij de overgang naar een koolstofarme economie? Contacteer dan Lara Piret om te kijken hoe u met uw organisatie kan bijdragen!

COP22 Marrakech

De COP22 vond plaats in Marrakech van 7 tot en met 18 november. Voor alle relevante informatie rond deze klimaattop kunt u terecht op de officiële website.