CEO’s van bedrijven en sociale organisaties willen samen werk creëren voor kwetsbare personen

Sustainable Development Goal(s): 4. Quality education10. Reduced inequalities

Priorities for change:
CEO’s van bedrijven en sociale organisaties willen samen werk creëren voor kwetsbare personen

Een vijftigtal CEO's van bedrijven en tewerkstellingsorganisaties engageren zich om meer aandacht te hebben voor kwetsbare personen, zoals laaggekwalificeerde jongeren, vluchtelingen en mensen met een beperking op de arbeidsmarkt. Ze doen dit via het charter Decent Work for All, dat ze op 5 december overhandigden aan federaal minister van Werk Kris Peeters.

In ons land bestaan vandaag al veel interessante initiatieven om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Jammer genoeg blijven die erg versnipperd en kleinschalig. Er is dus dringend nood aan een betere samenwerking tussen de verschillende actoren, zodat werkzoekenden en werkgevers elkaar makkelijker vinden.

Daarom stimuleren wij onze leden om bestaande partnerschappen rond duurzame jobcreatie uit te breiden en nieuwe samenwerkingen op te starten. Samen met Accenture stelden wij het charter Decent Work for All op, dat onze leden een gemeenschappelijke basis biedt om beter werk te creëren voor iedereen. Meer dan 50 organisaties engageerden zich tijdens een bijeenkomst met Minister Peeters bij Proximus om via dit charter samen te werken aan een inclusief rekruteringsbeleid, zodat de werkvloer een weerspiegeling wordt van de diversiteit in de samenleving.

Waardig werk voor iedereen: lokale invulling van een internationale doelstelling

Elke actor zal bijdragen volgens zijn specifieke expertise en mogelijkheden. Dit kan gaan van een stageaanbod, het vrijwillig coachen van medewerkers of gratis diensten en kennis leveren aan sociale organisaties. De partnerschappen die hieruit voortkomen, kaderen binnen de duurzaamheidsagenda van de VN. Eén van de ontwikkelingsdoelen is immers om tegen 2030 waardig werk te creëren voor iedereen, ongeacht achtergrond, opleiding of beperkingen.

Wilt u graag meer info over het charter en de partnerschappen die eruit kunnen ontstaan of opgeschaald worden? Neem dan gerust contact op met Lara Piret.