De Belgian Alliance for Climate Action helpt organisaties komaf te maken met hun voetafdruk

De Belgian Alliance for Climate Action helpt organisaties komaf te maken met hun voetafdruk

Nu de zeespiegel genadeloos stijgt en het aardoppervlak steeds warmer wordt, zijn er geen excuses meer om niet in actie te schieten voor het klimaat. Bedrijven en organisaties kunnen het verschil maken. Dankzij het netwerk van The Belgian Alliance for Climate Action hopen The Shift en WWF dat zij concrete, ambitieuze klimaatdoelen kunnen formuleren en implementeren. ‘Laten we met z’n allen het goede voorbeeld geven.’

Minder dan een decennium, meer tijd hebben we niet om onze uitstoot drastisch te verminderen en de klimaatverandering af te remmen. Het VN-klimaatpanel (IPCC) plakte in 2018 een dringende klimaatdeadline in onze agenda. Uit hun rapport bleek dat we toen nog tien jaar hadden om onze klimaatambities waar te maken, willen we een leefbare aardbol om aan onze (klein)kinderen door te geven. Experts rekenden uit dat we nu niet richting 1,5 graden opwarming, zoals de ambitie van het Klimaatakkoord van Parijs nastreeft, maar richting 3,2 graden gaan. Uit een ander rapport, dat de vooruitgang van de Sustainable Development Goals bijhoudt, blijkt bovendien dat het slecht gesteld is met alle SDG’s die verband houden met het klimaat: van duurzame consumptie en productie tot biodiversiteit. Ons land maakte op dat vlak geen goede beurt: vijf jaar na het invoeren van de SDG’s ging het zelfs sterk achteruit. Op dit moment is het in ons land al 2,3 graden Celsius warmer dan aan het begin van het industriële tijdperk.

Tot zover het slechte nieuws, een droevige kantlijn om toe te voegen aan de IPCC-deadline die steeds dichter komt. Het goede nieuws is een omslag op klimaatvlak niet enkel vanuit overheden moet komen, maar ook organisaties en bedrijven een grote (positieve) impact kunnen hebben. Dat blijkt uit cijfers van de New Climate Institute, die Julie Vandenberghe aanhaalt. Vandenberghe is beleidsmedewerker klimaat bij WWF België. The Shift en WWF slaan de handen in elkaar om nog meer organisaties te motiveren om hun steentje bij te dragen. ‘Als organisaties en bedrijven mee verduurzamen, bijvoorbeeld in hun dagelijkse werking, en hun uitstoot gradueel verlagen om tijdig klimaatneutraal te worden, dan liggen de ambities van het Parijsakkoord binnen handbereik’, leidt Vandenberghe uit de studie uit 2019 af. ‘Mijn hoop is dat we op deze periode kunnen terugkijken en zien dat organisaties wel degelijk een verschil gemaakt hebben.’

The Shift en WWF lanceren deze week een alliantie, The Belgian Alliance for Climate Action (BACA), helemaal op maat van bedrijven en organisaties. ‘De bedoeling is een gemeenschap te vormen,’ legt Bart Corijn van The Shift de oproep uit, ‘een platform van spelers die ofwel ambitieuze klimaatdoelstellingen hebben, ofwel hulp willen om die te formuleren.’ Netwerken, kennis delen om zo emissies te reduceren, daar gaat het om. ‘In veel sectoren kampen bedrijven en organisaties met dezelfde problemen op klimaatvlak. Door hen samen te brengen, helpen we die mee op te lossen.’

Science Based Targets voor concrete klimaatambities

The Belgian Alliance for Climate Action mag dan gericht zijn op kennisoverdracht, met die kennis moet ook iets gebeuren. Toetreden tot BACA is gekoppeld aan het opstellen van ambitieuze doelstellingen. Die mogen bedrijven niet lukraak zelf kiezen, maar moeten wetenschappelijk gegrond zijn en zijn op maat van elke sector. De doelstellingen staan bekend als Science Based Targets (SBT).

‘Het Science Based Target Initiatief (SBTi) is een standaard om klimaatambities concreet te maken’, geeft Corijn meer uitleg. ‘Ze valideren of je ambities, je reductie-objectieven, in lijn zijn met het Parijsakkoord en geven advies op maat van je sector.’ Eerder deze maand kwam er bijvoorbeeld een handleiding uit specifiek voor de financiële wereld. Logisch, vinden Corijn en Vandenberghe dat. ‘Als bank heb je geheel andere uitdagingen dan als retailer. Waar je als bank je geld in investeert, heeft een enorme impact.’

De Science Based Targets werken op basis van zogenaamde scopes of toepassingsgebieden. Scope 1 omvat je gebouw en je (bedrijfs)voertuigen. Scope 2 heeft alles te maken met energie en elektriciteit. Scope 3 heeft tot slot te maken met de impact van de toeleveringsketen. ‘Die laatste is als supermarkt erg groot’, geeft Corijn een voorbeeld. ‘Retailers hebben dus een flinke kluif aan scope 3, terwijl hun leveranciers serieus moeten inzetten op scope 1 en 2. Door hen samen te brengen, samen te praten over oplossingen, wordt het concreet.’

Scheme explaining scope 1,2&3 emissions. Credit: Plan A based on GHG protocol

Een jaar lang kennis opdoen

Naast nieuwe leden, die pas beginnen hun klimaatambities te formuleren, mikken The Shift en WWF op partijen die het traject al doorlopen hebben. ‘Als je enkel een hoop spelers zonder ervaring met de SBT’s samenbrengt, is dat niet ideaal’, zegt Corijn daarover. ‘Door een mix van nieuwkomers en al wat meer ervaren bedrijven kan die kennisoverdracht effectief plaatsvinden.’

De kennisoverdracht waar Corijn van spreekt, zal voornamelijk gebeuren op events die de The Belgian Alliance for Climate Action organiseert. ‘Enerzijds plannen we evenementen die publiek toegankelijk zijn voor iedereen. Anderzijds gaan we voor specifieke workshops, ofwel per sector, ofwel per oplossing, die enkel bestemd zijn voor de leden van BACA. We zullen samen bekijken wat voor iedereen het meest nuttig is, rekening houdend met de noden van welke organisaties op onze oproep intekenen.’

Organisaties en bedrijven kunnen intekenen op ieder moment. Vanaf dan krijgen ze een jaar de tijd om te evalueren wat de Science Based Targets voor hen zouden betekenen. In dat jaar is het de bedoeling om de klimaatambities helder te krijgen, om te bekijken wat die doelstellingen juist zouden betekenen voor het bedrijf. Daarna wordt verwacht dat bedrijven formeel intekenen op het Science Based Target Initiatief. Nadien krijgen ze twee jaar om uit te zoeken welke doelstellingen juist haalbaar en ambitieus zijn, om ze te verifiëren door het technisch team van het SBTi, dat erg gradueel tewerk gaat. ‘Op die manier hopen we laagdrempelig te zijn en zoveel mogelijk organisaties te bereiken’, aldus Corijn.

‘Voor mij moeten organisaties geen jaar wachten,’ zegt Vandenberghe daarover, ‘als ze sneller willen intekenen mag dat ook. Maar het lijkt me essentieel voor hun motivatie dat bedrijven tijd krijgen om uit te zoeken wat die SBT’s juist zijn en wat dat juist betekent voor hun bedrijfsvoering. Zowel het management als het personeel moet mee zijn. Als we meteen zouden vragen om in te tekenen, zouden bedrijven misschien eerder op de rem staan, omdat de impact niet bekend is. Dat vermijden we nu.’

Goed voor het milieu, goed voor de economie

Een ding is zeker: inzetten op het klimaat is niet enkel positief voor ons leefmilieu, maar ook voor de organisaties en bedrijven zelf. ‘We leven in een tijdperk waarin je je bewust moet zijn welke impact klimaat op je bedrijfsvoering heeft’, zegt Vandenberghe daarover. ‘Neem nu het voorbeeld van de banken. Die zullen een doorlichting moeten doen van hun portfolio. Als ze investeren in steenkool en andere niet-hernieuwbare energiebronnen, bronnen die in de toekomst niet meer zullen opbrengen, dan riskeren ze die investeringen nooit terug te zien. Als je als organisatie of bedrijf alvast de impact van het klimaat in rekening brengt, ben je beter bestand tegen schokken onder invloed van de klimaatverandering. It makes business sense.’

Dat beaamt Corijn. ‘Op veel plaatsen in de wereld is er al sprake van een CO2-taks. Als die hier zou ingevoerd worden, geldt die voor alle bedrijven. Veel organisaties en bedrijven hechten steeds meer belang aan verduurzaming, omwille van maatschappelijke druk, op vraag van investeerders en omwille van commerciële redenen. Wij willen organisaties helpen om actie te ondernemen op een geloofwaardige en zinvolle manier.’ Vandenberghe hoopt alvast samen met Corijn dat bedrijven en organisaties ‘massaal zullen intekenen’ op The Belgian Alliance for Climate Action. ‘Laten we met z’n allen het goede voorbeeld geven.’

Redactie: Sarah Vandoorne