De Green Deal Methodiek

Sustainable Development Goal(s): 3. Good health9. Innovation and infrastructure11. Sustainable cities and communities12. Responsible consumption and production17. Partnerships for the goals

Priorities for change: MobilityEnergyFoodCircular EconomyBiodiversity
De Green Deal Methodiek

Wil je met jouw bedrijf een concreet duurzaam project opstarten rond een bepaald thema? Kijk dan zeker of je in aanmerking komt voor één van de Green Deals.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners, middenveld en de overheid (land of regio) om samen een groen project te starten. Met zo’n deal wil de Vlaamse overheid allerlei actoren samenbrengen rond een complexe problematiek, die vaak om innovatieve oplossingen vraagt. Samen definiëren ze de (wettelijke) barrières om die maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Via tal van acties pakken ze die uitdagingen en barrières aan.

De overeenkomst moet een hefboom zijn voor andere, toekomstige initiatieven. Ze bevat een duidelijke rolverdeling, een omschrijving van de verwachte resultaten, de hieraan gekoppelde acties en de tijdsplanning. Na afloop vindt er een evaluatie plaats.

Onze rol

The Shift heeft binnen de context van haar Change-werking de voorbije jaren meegewerkt aan de opstart van een aantal Vlaamse Green Deals. Ook zijn we betrokken bij de eerste Green Deal in Wallonië: de Green Deal Cantines Durables. Onze rol bestond voornamelijk uit het werven van partners en zichtbaarheid geven aan deze initiatieven.

Voordelen voor deelnemers

Iedereen die de Green Deal ondertekent, wordt uitgenodigd om een aantal concrete acties te definiëren die hij wil opzetten. Al die individuele acties brengen we samen om maximale collectieve impact te verzekeren. Tijdens het project delen we best practices en inspirerende ideeën met de deelnemers. Zo leren we meer over de obstakels, om ze vervolgens samen te overwinnen.

Thema’s

Green Deal Cantines Durables in Wallonië
Omdat duurzame voeding belangrijk is, steunt The Shift de Green Deal Cantines Durables, een innovatief partnerschap dat meer dan 250 actoren in Wallonië samenbrengt.
Lees meer

Green Deal Gedeelde Mobiliteit
De eerste Green Deal in Vlaanderen. Meer dan honderd organisaties zetten via deze verbintenis samen acties op om van gedeelde mobiliteit de nieuwe norm te maken.
Lees meer

Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit
Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren. Door deel te nemen aan deze Green Deal kan je verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor je werknemers, klanten en het imago van je organisatie.
Lees meer

Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek
Duurzame logistiek draagt bij tot leefbare steden. Via deze Green Deal willen we samen met overheden, logistieke dienstverleners en andere organisaties werken aan meer emissievrije leveringen in onze stadskernen.
Lees meer

Green Deal Circulair Aankopen
Circulair aankopen is een nieuwe manier van aankopen voor bedrijven, met oog voor mens, planeet én portemonnee. Omdat ‘doen’ beter is dan erover praten, heeft Vlaanderen Circulair in 2017, samen met The Shift, de VVSG en Bond Beter Leefmilieu, een Green Deal Circulair Aankopen opgezet. Meer dan honderd organisaties hebben zich geëngageerd om circulaire aankoopprojecten op te zetten. In 2019 wordt een Green Deel Circulaire Aankopen in Wallonië gelanceerd.
Lees meer

Green Deal Circulair Bouwen
Zo’n 30 tot 40% van ons afval komt uit de bouw. De manier waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote invloed op onze CO2-voetafdruk. Om daar wat aan te doen wordt in februari 2019 een Green Deal Circulair Bouwen gelanceerd. Via deze Green Deal kunnen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties met de overheid samenwerken om circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.

Redactie: Pantarein