DigitalForYouth.be: e-inclusie dankzij sociaal ondernemerschap

Sustainable Development Goal(s): 9. Innovation and infrastructure17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Work & InclusionCircular EconomyInequality
DigitalForYouth.be: e-inclusie dankzij sociaal ondernemerschap

E-inclusie staat centraal in het politieke, sociale en economische discours en dit op internationaal vlak. Het moet voor elk individu mogelijk zijn om toegang te krijgen tot digitale informatie en iedereen moet het recht hebben om deel uit te maken van de digitale samenleving; het zijn onmisbare elementen om ons actiepotentieel te versnellen en om bij te blijven.

De sustainable development goals (SDGs)9.C stellen duidelijk dat tegen eind 2020 de toegang tot informatietechnologie en communicatie significant hoger moet liggen, dat die toegang universeel moet zijn en binnen het bereik van elk individu. Vijf jaar na de lancering van de SDGs, herinnert de coronacrisis er ons aan dat de weg nog lang is. De COVID-19-pandemie heeft onmiskenbaar het belang van e-inclusie aangetoond, omdat de digitale kloof in onze samenleving duidelijk zichtbaar werd. Nu we enkele maanden later aan het begin van een schooljaar staan dat gekleurd is door de coronamaatregelen, krijgt de missie van de samenwerking tussen DNS Belgium en Close The Gap, die aan de basis ligt van de vzw DigitalForYouth.be,haar ware betekenis: scholen en organisaties die zich inzetten om de digitale kloof in België te dichten, ondersteunen met opgeknapte computers. Door meer dan 10.000 Belgische studenten te voorzien van een laptop maakt DigitalForYouth.be een sterk punt, maar er staan nog grote uitdagingen te wachten…

Van een beginnende samenwerking naar een succes story van de digitale economie

Het fonds PC Solidarity ontstond in 2009 toen de Belgische vzw Close the Gap, ondertekenaar van het SDG for International Development, en DNS Belgium een samenwerking aangingen. Een alliantie die er op dat moment op gericht was volwassenen te helpen bij hun integratie op de arbeidsmarkt, een doel dat Philip Du Bois, directeur van DNS Belgium, omschrijft als “hulp aan de digitale economische ontwikkeling" (Interview met Philip Du Bois, algemeen directeur van DNS Belgium). Tien jaar later stichten beide organisaties, trouw aan hun digitale DNA, een vzw die de ambitie om gereviseerde computers ter beschikking te stellen verder uitbouwt, maar dan vanuit een andere invalshoek. DigitalForYouth.be ziet het licht, een nieuwe vzw toegespitst op jongeren tussen 6 en 25 jaar. “Enerzijds wensen wij jongeren te bereiken die de middelen niet hebben en anderzijds ook de jongeren die wel een telefoon hebben en toegang hebben tot de digitale wereld, maar geen echte invloed uitoefenen”, verduidelijkt Philip Du Bois. Het initiële doel van de vzw was om 1000 à 1500 computers te schenken aan organisaties die geselecteerd werden via projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting, en ze te herverdelen in functie van de benodigde aantallen en de impact van de betreffende organisaties op de samenleving.

Maar enkele maanden na het ontstaan van DigitalForYouth.be en na de eerste projectoproep voor computers, zou alles er plots helemaal anders uitzien, iets wat de stichters van Digital For Youth zich nooit hadden kunnen voorstellen: begin maart 2020 barst de coronacrisis ten volle los, scholen sluiten, gezinnen blijven in hun kot en het onderwijs wordt ingrijpend gereorganiseerd met onlineopleidingen en digitaal huiswerk. De vzw heeft vervolgens het initiatief genomen om met de bevoegde autoriteiten samen te zitten. “Het was voor ons heel duidelijk datDigitalForYouth.be een hefboomeffect nodig had. […] Door de vraag van de scholen werd ons initiatief, zoals we het in ons hoofd hadden, plots veel groter”, bevestigt medeoprichter Philip Du Bois. “Dus lanceerden we een crowdfunding en heel wat bedrijven hebben ons geholpen, zowel financieel als materieel, door computers te schenken.” Aangezien het Vlaamse onderwijs als een van de eersten een grote financiële bijdrage had geschonken, werden in eerste instantie in de maand april zo’n 13.000 computers verdeeld in Vlaamse scholen. Aangezien de vzw werkt op basis van Belgische projectoproepen en omdat ze op het volledige grondgebied hulp wou bieden, werkte ze in tweede instantie samen met het Franstalige onderwijs om zo het aanbod uit te breiden. Het doel dat door het Kabinet van Minister Jeholet vooropgesteld werd, is om 4000 à 5000computers te bezorgen aan de leerlingen van alle secundaire scholen van de Franse Gemeenschap die thuis niet beschikken over een computer. Dit doel moet verwezenlijkt zijn tegen eind dit jaar.

Een troefkaart voor de ondernemingen

DigitalForYouth.be is niet alleen gebaseerd op een solide samenwerking tussen twee spelers met dezelfde visie op de digitale samenleving en de toekomst ervan, het heeft ook de handen ineengeslagen met bedrijven die zich inzetten voor de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de digitale wereld. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden zijn er om een antwoord te kunnen bieden op de uitzonderlijke vraag die voortkomt uit de crisis. Deze ondernemingen vormen voortaan een onmisbare schakel in de werking van de vzw. Zonder deze nieuwe partners zou het onmogelijk zijn om te beantwoorden aan de vraag van de scholen of om te beantwoorden aan de SDGs. Zo heeft het gekende audit- en dienstenbureau Deloitte, dat de computers van zijn medewerkers elke drie jaar vernieuwt, besloten om 1000 pc’s te geven aan DigitalForYouth.be, een vierde van de computers die gebruikt worden door de 4000 medewerkers die momenteel werkzaam zijn bij het bedrijf. Deloitte was al partner van Close The Gap met het project Virtual Hugs, een ander project voor e-inclusie dat gericht is op het bestrijden van eenzaamheid bij oudere mensen in woonzorgcentra, ziekenhuispatiënten en mensen met een handicap in gespecialiseerde centra. Met deze nieuwe samenwerking zet Deloitte zich nog wat meer in voor een samenleving die mee is met de digitale evolutie: “Door DigitalForYouth.be te steunen, dragen wij ons steentje bij als bedrijf om de volledige samenleving te betrekken in de digitale evolutie die we nu meemaken" (Hilde Van de Velde, Chief Purpose Officer van Deloitte België), verduidelijkt Hilde Van de Velde, Chief Purpose Officer van Deloitte België. “Wij delen de waarden en doelstellingen van DigitalForYouth.be voor een duurzame toekomst, zowel op sociaal als op materieel vlak, en daarom stellen we computers die gereviseerd werden ter beschikking van de studenten die ze het meeste nodig hebben”, vult ze aan. “De computers die we krijgen van bedrijven vermenigvuldigen ons volume met factor drie of vier. Ongeveer twee derde van de computers die we verdelen, zijn schenkingen van bedrijven. De andere worden tweedehands aangekocht” (Philip Du Bois), licht Philip Du Bois toe. 

Op school is de computer niet meer weg te denken

In Vlaanderen kreeg Richtpunt Campus, een universitaire campus in Gent waar zich drie technische en arbeidsgerichte scholen bevinden, zo’n honderd computers. “Velen van onze jongeren leven in kwetsbare situaties. Ze hebben het thuis financieel moeilijk of ze moeten één computer delen met een aantal broers en zussen. Soms moeten ze hun huiswerk zelfs ‘s nachts maken” (Paulette de Vetter, directrice van Richtpunt Campus te Gent), vertelt de directrice van de Campus, Paulette de Vetter. En nochtans maakt de computer onlosmakelijk deel uit van de cursussen op scholen en universiteiten. “Studenten die een computer hebben, kunnen heel wat makkelijker hun taken afwerken, lessen online volgen of opzoekingen uitvoeren tijdens de lessen. De pc kan niet meer weggedacht worden uit het schoolprogramma”, concludeert de directrice. Leerlingen de gelegenheid geven een tweedehandslaptop te gebruiken, maar eveneens wifi en gratis software voorzien, het maakt allemaal deel uit van de strategie van de campus om de e-inclusie te bevorderen. “Als wij aan alle jongeren een kwalitatieve opleiding willen geven die hen voorbereidt op de uitdagingen op de arbeidsmarkt, dan moeten we blijven investeren in digitaal materiaal, zeker voor jongeren in kwetsbare situaties. Zij die niet kunnen ‘volgen’, zijn immers dikwijls de eerste slachtoffers in onze samenleving”, verzekert de directrice.

Enorme uitdagingen voor de toekomst

Door het coronavirus en het verplicht thuis blijven, is het heel duidelijk geworden dat er een grote nood is aan computers in België en dat niet iedereen op gelijke voet staat in deze digitale evolutie. Een uitzonderlijke crisis creëert uitzonderlijke noden: de vereniging heeft gepast gereageerd op de oproep van de scholen en vele bedrijven toonden zich bereid om mee te doen en waren enthousiast over dit initiatief. “Onze grootste uitdaging voor de toekomst is om genoeg computers te verzamelen. Dan spreken we over zo’n10.000 à 20.000 computers die per jaar nodig zijn, verklaart Philip Du Bois. Om aan deze vraag te beantwoorden en het economisch haalbaar te maken, worden duurzame samenwerkingsbanden gesmeed, uiteraard met maar het is ook de wens van de stichters Olivier Vanden Eynde en Philip Du Bois om uiteindelijk met 10 à 15 organisaties of bedrijven een vast partnership aan te gaan. Door de crisis is er heel wat communicatie viraal gegaan rond maar de komende maanden moet nog heel wat gecommuniceerd en gerealiseerd worden om nieuwe bedrijven warm te maken voor dit initiatief.

Bedrijven kunnen de activiteit van beschouwen als ‘recyclage’, omdat zij een tweede leven geven aan de ‘oude’ pc’s , maar de volgende uitdaging om de SDGs te verwezenlijken, is te gaan bekijken hoe deze e-inclusie-aanpak gecombineerd kan worden met de wens om de levensduur van computers te verlengen en de onderdelen te recycleren. Want, dat mag niet vergeten worden, de SDGs behalen, betekent ook de impact van de productie verkleinen en de kringloopeconomie stimuleren.

Redactie: Apolline Stockhem