Economie van de toekomst

Sustainable Development Goal(s): 9. Innovation and infrastructure12. Responsible consumption and production

Priorities for change:
Economie van de toekomst

De duurzame economie van de toekomst: hoe ziet ze eruit en hoe geraken we daar? Professor Ann Crabbé van de Universiteit Antwerpen onderzocht het. In opdracht van The Shift legde ze de verschillende hinderpalen en hefbomen voor een versnelde omslag naar een circulaire economie bloot.

Professor Crabbé bouwde verder op visievormend werk dat door milieudenktank Argus is ontwikkeld in 2015. Ze ging op zoek naar de meest innovatieve projecten die sindsdien in België zijn ontstaan. En ze bracht de verschillende hindernissen in kaart die ondernemers ondervinden bij het mainstreamen van circulaire producten en diensten.

Het doel van deze studie is tweeledig: enerzijds bijdragen aan de visievorming over hoe de transitie naar een circulaire economie eruit kan zien. Anderzijds samenwerking stimuleren tussen koplopers die verder de economie van de toekomst mee willen vormgeven.

TheShift Library_EconomieToekomst_Eindrapport.pdf
| 1.5mb
Downloaden