Ecover: “B Corp daagt ons uit om ruimer te denken dan onze ecologische schoonmaakproducten”

Sustainable Development Goal(s): 17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Work & InclusionCircular EconomyResourcesBiodiversity
Ecover: “B Corp daagt ons uit om ruimer te denken dan onze ecologische schoonmaakproducten”

Het van oorsprong Kempense bedrijf Ecover is uitgegroeid tot een van de grootste fabrikanten van ecologische schoonmaakproducten ter wereld. Duurzaamheid zit in hun DNA. De beslissing om voor een B Corp-certificaat te gaan, was dan ook snel genomen.

Samen met zusterbedrijf Method vormt Ecover sinds 2012 de internationale onderneming People Against Dirty. Met vestigingen in onder andere de Verenigde Staten en Duitsland en een hoofdkantoor in Groot-Brittannië, heeft het Kempense bedrijf zijn vleugels wijd uitgeslagen.

Meer dan een ecologische drijfveer

Vanwaar de beslissing om een B Corp-certificaat te behalen? 

Tom Domen, Long Term Innovation Manager bij People Against Dirty: “In 2012 namen we Method over, een van de stichtende leden van B Corp in 2007. Method sloot zich daarbij aan om een eenvoudige reden: in de Verenigde Staten zijn bedrijven bij wet verplicht om te kiezen voor de weg die de meeste winst oplevert. Maar daar gelooft Method niet in. Bedrijven die een B Corp-certificaat behalen, tekenen een wettelijk kader dat hen verplicht om bij elke beslissing rekening te houden met de impact van alle stakeholders. Zo wordt hun missie beschermd tegen winstbejag en veranderingen in management en kunnen ze flexibeler omgaan met verkoop en liquiditeit dan andere Amerikaanse bedrijven. Toen B Corp in 2015 in Europa neerstreek, waren we er dan ook als de kippen bij om een certificaat te behalen. En toen People Against Dirty werd gevormd, gingen we samen voor een certificaat. We kregen trouwens een erg goede score. Om te slagen moet je minstens 80 op 200 punten behalen. Wij scoorden 146 punten.”

Welke voordelen heeft het certificaat voor People Against Dirty?

“Ons bedrijf is gestart vanuit een puur ecologische drijfveer: in de beginjaren deden we voornamelijk onderzoek naar zaken als afbreekbaarheid en verminderde toxiciteit. B Corp kijkt naar een veel breder spectrum, denk maar aan social community building. Dankzij het certificaat worden we uitgedaagd om ruimer te denken dan onze corebusiness.”

“Daarnaast biedt het certificaat een oplossing voor de wildgroei aan labels die er tegenwoordig zijn. In het verleden worstelden we vooral met ecolabels. Heel wat bedrijven vullen een checklist in, behalen een label en hoeven er verder niets voor te doen. Het certificaat van B Corp dwingt bedrijven om zichzelf continu te verbeteren, want het is kwantificeerbaar. Om de drie jaar word je als bedrijf doorgelicht. Je vult een lange vragenlijst in en medewerkers van B Lab bezoeken je bedrijf om een audit uit te voeren. Zo wordt bepaald of je certificaat al dan niet wordt vernieuwd. Bij elke vernieuwing kan je je score verbeteren, waardoor een bedrijf zichzelf telkens opnieuw kan uitdagen.”

“Omdat de score waarmee je het certificaat behaalt, cijfermatig wordt weergegeven, past het binnen de rest van je bedrijfsrapportage. Dat zorgt voor transparantie. Bij People Against Dirty geven we onszelf maandelijks drie scores: een productscore, een financiële score en een B Corp-score. Die laatste evolueert natuurlijk iets trager dan de eerste twee. Om die evolutie toch te zien, proberen we onze werknemers voldoende te bevragen over hun welbevinden op de werkvloer.”

“Een ander voordeel van het B Corp-certificaat is het netwerk dat eraan vasthangt. Minstens één keer per jaar vindt er op Europees niveau een B Corp-evenement plaats waarop we kennis uitwisselen met andere bedrijven die het certificaat behaalden. Dat netwerkevent dijt elk jaar uit, maar dat houdt ons niet tegen om ook zelf contact te zoeken met bedrijven die ons aanspreken of waar we naar opkijken, zoals Patagonia (Amerikaans kledingbedrijf dat buitenkleding verkoopt, red.). Binnen de Benelux kunnen we zelf die pionier zijn en bedrijven samenbrengen. Het partnerschap met The Shift is daarin enorm belangrijk.”

Jobs creëren in Chicago

Jullie hebben een nagenoeg perfecte score op het vlak van duurzame producten. Hoe pakken jullie het aspect van social community building aan?

“Onze sociale score is eerder gemiddeld. Maar we zijn ambitieus en willen onszelf uitdagen om ook op sociaal vlak het onderste uit de kan te halen. Daarom hebben we de laatste jaren heel wat initiatieven genomen. Onze fabriek in Chicago is gebouwd in een wijk waar armoede en een hoge graad van werkloosheid heersten. We zetten er in op een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap. En het park rond onze gebouwen zorgt voor extra groen en biodiversiteit in de omgeving.”

“Ook in Vlaanderen nemen we onze verantwoordelijkheid. Zo zetten we in op diversiteit op de werkvloer. We organiseren ook taallessen Nederlands. Op die manier streven we ernaar om een aantrekkelijke werkgever te zijn en onze medewerkers waar nodig te ondersteunen.”

Gerelateerde pagina's

Redactie: Pantarein

Leden vermeld in dit artikel