Een roadmap voor de sensibilisering van medewerkers

Sustainable Development Goal(s): 17. Partnerships for the goals

Priorities for change: Transversal
Een roadmap voor de sensibilisering van medewerkers

Hoe kan de jonge generatie de transitie in een bedrijf stimuleren? Je ontdekt het in de roadmap die gecreëerd werd door jongeren van Generation T tijdens het ‘Festival Maintenant! 2019’ in samenwerking met Springtime.

Uitgangspunt: een zoektocht naar evenwicht en zingeving

De jongeren die vandaag de dag in bedrijven werken, onderscheiden zich van de oudere werknemers door een dubbele zoektocht: work-life balance en zingeving. Zozeer dat sommigen aarzelen om bij een bedrijf van start te gaan wanneer deze geen blijk geeft van een zekere capaciteit om te evolueren en wereldproblematieken in vraag te stellen. Dit houdt uiteindelijk een groot risico in: langs de ene kant riskeert een bedrijf talenten kwijt te spelen en opportuniteiten te missen om zich duurzaam te ontwikkelen, langs de andere kant riskeren jongeren hun motivatie of waarden te verliezen.

Reden van het project

Hoe kan de jonge generatie in transitie, vertegenwoordigd door het netwerk van Generation T, het debat aanwakkeren? Door middel van directe vragen zoals: “Hoe communiceer je je overtuiging over de noodzaak om de overgang te maken naar duurzaamheid?”, “Hoe overtuig je je managers om concrete acties te ondernemen?” of “Wat zijn de meest voorkomende obstakels en belemmeringen en hoe overwin je ze?”.

En we zijn vertrokken!

De 4 aanbevolen fasen in de roadmap moeten worden gezien als een iteratief proces – beginnen met enkele observatierondes en vervolgens een aantal acties voorstellen en uitvoeren. Deze “quick wins” zijn bedoeld om ongeduld te vermijden, voorstellen te testen, te evalueren hoe deze goedgekeurd worden, om daarna, waar nodig, de situatie recht te zetten. Net als bij de Lean Start-Upmethode, laten deze fasen toe om een eerste MVP (Minimum Value Proposition) te identificeren en uit te werken, om deze vervolgens te verbeteren en verder te laten ontwikkelen.Een andere succesfactor: de juiste partners vinden op het terrein. We richten ons sterk op een samenwerking met actoren op het terrein en lokale gemeenschappen: aankoopbureaus, ontginnersgroeperingen, stamhoofden, etc. Zij zijn stakeholders in deze business, die vanaf het derde jaar in eigen beheer moet worden genomen. We starten ook een partnerschap met de NGO DDI, die de MDS heeft opgericht en de certificering van haar eerste diamantmijnen in Sierra Leone, ongeveer 500 km van onze Banankoro-site in Guinee, heeft opgestart. Deze ONG zal ons team coachen dat ter plaatse de leiding heeft.

Dit gezegd zijnde, is er veel creativiteit nodig om dergelijke normen toe te passen in een regio die zo afgelegen is en die van alles verstoken is: gereedschap, elektriciteit, computers, infrastructuur. Compliance vereist bijvoorbeeld een hoge mate van formalisering en documentatie die botst met de lokale realiteit, zonder pc's of elektriciteit. We zijn in gesprek met verschillende technologie-ontwikkelaars om de “BOP Blockchain” uit te vinden. Deze zou zorgen voor vertrouwen en transparantie op de markt en toepasbaarheid in de brousse door mensen die zowel slecht opgeleid als uitgerust zijn!  De “Bottom of The Pyramid”-focus is een beperking op het terrein die creativiteit zal vereisen ten voordele van alle SDGs.

Tot slot geloven we sterk in pragmatische experimenten. Wij zijn om een bijdrage te leveren aan de reflectie binnen het netwerk van The Shift rond Due Diligence toegepast op de SDGs op 25 juni. We zullen proberen aan te tonen dat kleine en middelgrote ondernemingen die geconfronteerd worden met een beperkte economische realiteit en risicovolle toeleveringsketens, kunnen proberen om op hun niveau compliance te bereiken door middel van rigoureuze en systematische informatieverzameling en -organisatie.

Contact:
AWDC: Karla Basselier - karlabasselier@awdc.eu
CAP Source: Marie d’Huart – marie.dhuart@capsource.be

Leden vermeld in dit artikel