Enterprise 2020 Top schetst toekomst van MVO in Europa

Sustainable Development Goal(s): 4. Quality education9. Innovation and infrastructure

Priorities for change:
Enterprise 2020 Top schetst toekomst van MVO in Europa

Op 16 en 17 november vond in de Brusselse BOZAR de Enterprise 2020 Summit plaats. Het Europese duurzaamheidsnetwerk CSR Europe organiseerde dit grootschalig netwerkevent samen met al hun Nationale Partner Organisaties, waaronder The Shift. Deelnemers uit alle hoeken van Europa konden er zich laten inspireren door allerlei conferenties en workshops, die de uitdagingen rond MVO in Europa op de agenda zetten.

Gedurende twee dagen kwamen zo’n 500 leiders, CEO’s en sociale ondernemers uit heel Europa samen in Brussel om de prioriteiten voor maatschappelijk verantwoorde bedrijven vast te leggen. Tijdens deze top konden ze naar hartelust contacten uitwisselen en deelnemen aan levendige paneldiscussies.

Lancering van het Europese Pact for Youth

Zo gingen onder andere enkele CEO’s van Europa’s grootste bedrijven in debat met de Voorzitter van het Europese Parlement Martin Schulz, Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees Commissaris voor Werkgelegenheid Marianne Thyssen. Ook koning Filip was van de partij om het Europese Pact for Youth te lanceren. Vermits steeds meer jongeren de aansluiting op de arbeidsmarkt missen, willen de bedrijfswereld en onderwijsinstellingen via dit programma hun onderlinge samenwerking verbeteren. Via het pact kunnen nieuwe grensoverstijgende initiatieven ontstaan, maar ook bestaande lokale projecten zoals Discover Your Talent of Alliance 4 Youth uitgebouwd worden.

Paneldebat met Frisia Donders, Barbara Toorens en Jean-Marie Postiaux

Op de tweede dag van de top co-organiseerde The Shift een workshop rond ondernemerschap. Een eigen zaak opstarten kan immers erg verrijkend zijn voor uw persoonlijkheid en tot veel meer dan louter financiële zelfstandigheid leiden. Tijdens deze workshop vond een debat plaats getiteld "Leverage impact through collaboration between companies and civil society". Jean-Marie Postiaux (Solvay), Barbara Toorens (WorldLoop - Close the Gap) en Frisia Donders (SMart) verkenden samen met het publiek welke rol overheden, bedrijven en middenveldorganisaties kunnen spelen om de huidige ondernemerscultuur in Europa te stimuleren.