Gunstig klimaat voor investeringen hernieuwbare energie

Sustainable Development Goal(s): 7. Affordable and clean energy13. Climate action

Priorities for change:
Gunstig klimaat voor investeringen hernieuwbare energie

Klimaatverandering blijft de komende jaren één van de grootste uitdagingen voor onze samenleving. En dat ongeacht de politiek van vandaag. Gelukkig beginnen sleutelspelers van ons financiële systeem te beseffen dat ze een cruciale spelen bij de overstap naar een koolstofarme economie. Zo werken beleidsmakers, financiële actoren en andere investeerders concrete oplossingen uit. Bij ons in België en op internationaal vlak.

Van Divestment naar Klimaatvriendelijk Investeren

Een groeiend aantal leden van ons netwerk heeft interesse om te investeren in de transitie naar een koolstofarme samenleving. Wij willen deze institutionele investeerders helpen bij dit complexe proces. Daarom lanceerden we in de tweede helft van 2017 het lerend netwerk Klimaatvriendelijk Investeren.

We brachten eerst het rendement en risicoprofiel van alternatieve portefeuilles in kaart. Hoe? Via de studie Impact of disinvestment by asset owners. Dankzij deze wetenschappelijke onderbouw konden we een kerngroep van overtuigde investeerders samenstellen. Zij kwamen dit jaar al een eerste keer samen op 6 februari. Onder peers wisselden ze kennis uit en kregen ze verdere begeleiding.

Ook België, EU en Wereldbank springen op de kar

Eind januari bracht de EU High Level Expert Group on Sustainable Finance haar finale rapport uit. Ze geven hierin aanbevelingen rond hoe we 'duurzaam investeren’ duidelijk kunnen definiëren. Het biedt investeerders ook concrete pistes om mee de klimaatagenda van Parijs te verwezenlijken.

Eind 2017 maakte de wereldbank bekend dat ze vanaf 2019 fossielvrij gaan investeren. In volgend verslag van de One Plannet Summit, leer je meer over de plannen van de financiële sector rond klimaatvriendelijk investeren.

Deze One Planet Summit vond plaats in december 2017 ter gelegenheid van 2 jaar COP21 Klimaatakoord. België vierde die verjaardag met de lancering van haar Green Bonds. Dit zijn klassieke obligaties waarmee de Belgische Staat ecologische initiatieven financiert. Ons land is hiermee na Frankrijk het 2de land ter wereld dat zo’n obligaties uitgeeft. Institutionele spelers zoals banken en verzekeraars kunnen erop intekenen vanaf het eerste kwartaal van 2018.

Andere klimaatacties van The Shift en onze leden

Focussen op investeringen is één manier om onze globale economie versneld koolstofarm te maken. Daarnaast zijn er binnen ons netwerk ook heel wat organisaties die hieraan meewerken via mobiliteit, Science Based Targets en andere concrete acties voor het klimaat. Lees er meer over in dit artikel.