Hoe de ISO standaarden de SDG’s helpen te behalen

Sustainable Development Goal(s): 1. End poverty2. End hunger3. Good health4. Quality education5. Gender equality6. Clean water and sanitation7. Affordable and clean energy8. Decent work and economic growth9. Innovation and infrastructure10. Reduced inequalities11. Sustainable cities and communities12. Responsible consumption and production13. Climate action14. Life below water15. Life on land16. Peace, justice & strong institutions17. Partnerships for the goals

Priorities for change:
Hoe de ISO standaarden de SDG’s helpen te behalen

De SDG's zijn een ambitieus actieplan om vrede en welvaart te bevorderen, armoede uit te roeien en tegelijkertijd de planeet te beschermen. Deze doelstellingen zijn wereldwijd erkend als essentieel om een duurzame toekomst voor iedereen te garanderen.

Het vereist een bijdrage van de verschillende lagen van de maatschappij: de politieke instanties, de bedrijfswereld en de bevolking. Consensus, samenwerking en innovatie zijn de belangrijkste voorwaarden voor succes.

De 22.000 internationale normen en bijbehorende documenten die de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) publiceerde, weerspiegelen wereldwijd aanvaarde afspraken en richtlijnen die het resultaat zijn van internationale samenwerking. De ISO-normen worden ontwikkeld op basis van consensus en vormen dus een stevige basis voor innovatieve ontwikkelingen. Bovendien helpen deze normen overheden, de industrie en consumenten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen waar te maken.

Breng je ideëen in de praktijk dankzij de ISO tool voor de SDG’s

Voor elke SDG heeft ISO de normen geïdentificeerd die het meest bijdragen aan de verwezenlijking ervan. Deze brochure biedt veel middelen voor organisaties die op zoek zijn naar manieren om concreet actie te ondernemen. Omdat ze bijna alle onderwerpen bestrijken, van technische oplossingen tot systemen die processen en procedures besturen, is het mogelijk om talrijke ISO-normen te vinden die overeenkomen met de SDG’s. Bij deze presenteren wij u een lijst met de meest relevante normen. U kunt ook zien welke normen door de verschillende technische commissies van de ISO werden ontwikkeld en waar ze momenteel aan werken.