Internationale SDG-partnerships krijgen financiële steun

Sustainable Development Goal(s): 8. Decent work and economic growth12. Responsible consumption and production17. Partnerships for the goals

Priorities for change:
Internationale SDG-partnerships krijgen financiële steun

Internationale samenwerking is cruciaal om de SDG’s ook in ontwikkelingslanden te implementeren. De komende drie jaar stelt de federale overheid 12 miljoen euro ter beschikking om dergelijke partnerschappen te ondersteunen en te helpen groeien. Op 12 december wordt daarvoor het ‘Business Partnership Facility’ voor open verklaard.

 

In 2016 stelt The Shift onder impuls van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een SDG-charter op. Dat charter nodigt organisaties die in ontwikkelingslanden actief zijn uit om samen te werken aan inclusieve groei in low- and middle income countries. Sindsdien begeleidt The Shift heel wat van onze leden bij het uitbouwen en opschalen van hun internationale partnerships. Die inspanningen krijgen nu extra financiële overheidssteun. Op 12 december lanceert vice-premier Alexander De Croo het 'Business Partnership Facility'. Dat investeringsfonds wil internationale partnerschappen aanmoedigen en verder helpen groeien.

Projectoproep

De komende drie jaar stelt de federale overheid 12 miljoen euro ter beschikking van bedrijven en middenveldorganisaties die de SDG’s in ontwikkelingslanden helpen realiseren. De financiële steun wordt toegekend op basis van een projectoproep via de Koning Boudewijnstichting. Kandidaat-projecten omvatten een concrete businesscase die minstens één van de SDG’s steunt en gedragen wordt door partners waarvan minstens één for-profit organisatie. Het initiatief kan uitgaan van bedrijven en andere actoren in België, de Europese Unie en ontwikkelingslanden. Tot 2022 worden elk jaar twee projectoproepen uitgeschreven.

Haalbaarheid en sociale impact

Kandidaat-projecten worden onder meer beoordeeld op hun economische haalbaarheid, de sociale impact die ze creëren, het innovatieniveau dat ze halen, de duurzaamheid van het businessidee en de mate waarin dat idee ook op grotere schaal kan worden toegepast. De fondsen die de Koning Boudewijnstichting toekent variëren van 50.000 tot 200.000 euro, met een maximum van 50 procent van de totale projectkost.

Voor meer info, contacteer Anthony Vanoverschelde.

Leden vermeld in dit artikel